Πρόσκληση σύγκλισης δημοτικού συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

14 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 5432 (ΦΕΚ 389/28.01.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α΄ 136).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 2ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
  Ο πρόεδρος εκτελεστικής επιτροπής - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. Θέμα 3ο - Εισήγηση για προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 4. Θέμα 4ο - Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Η.Π. Νάουσας 2024-2027
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. Θέμα 5ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος 4.743,26 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 1063
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.docx
 6. Θέμα 6ο - Εισήγηση σε Δ.Σ. για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2023
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.doc
 7. Θέμα 7ο - Ανάληψη οφειλής Δ. Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΡΜΙΟΥ -ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 8. Θέμα 8ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 8.doc
 9. Θέμα 9ο - Ορισμός της Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους
  Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Μαρία Χαϊδούλη
  ΘΕΜΑ 9.doc
 10. Θέμα 10ο - Αποδοχή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες- του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας»
  Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Μαρία Χαϊδούλη
  θΕΜΑ 10.doc
 11. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ»
  Ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Ν - Παύλος Κυριακίδης
  ΘΕΜΑ 11.doc
 12. Θέμα 12ο - Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάουσας με την ΕΕΑΑ
  Ο προϊστάμενος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Γεώργιος Τανούσης
  ΘΕΜΑ 12.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies