Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

12 του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64439/2022 (ΦΕΚ 6135/02.12.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α΄ 136).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - 16η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 2ο - Έγκριση της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. Θέμα 3ο - Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων Δήμου Νάουσας έτους 2023
  H πρόεδρος - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. Θέμα 4ο - Ανάθεση σε Δικηγόρο τη σύνταξη γνωμοδότησης
  Η πρόεδρος - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. Θέμα 5ο - Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.doc
 6. Θέμα 6ο - Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσεων στους πωλητές των λαϊκών αγορών
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.doc
 7. Θέμα 7ο - Έγκριση ή μη εκμίσθωσης των γηπέδων που βρίσκονται στην κεντρική οδό Βέροιας - Έδεσσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 8. Θέμα 8ο - Λήψη απόφασης για την παραχώρηση γραφείου στον χώρο του Διοικητηρίου Νάουσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 8.docx
 9. Θέμα 9ο - Λήψη απόφασης για την παραχώρηση γραφείου στον χώρο του Διοικητηρίου Νάουσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 9.docx
 10. Θέμα 10ο - Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλειος Τζουβάρας
  θΕΜΑ 10
 11. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 11.doc
 12. Θέμα 12ο - Παράταση υλοτομίας στις συστάδες 9γ, 25α, 25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 61α, 61β
  Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 12.doc
 13. Θέμα 13ο - Παράταση χρόνου ισχύος της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους
  Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 13.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies