Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

13 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 13η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς  και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 2ο - Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών - Κουλτζή Βασιλική
  ΘΕΜΑ 2.docx
 2. Θέμα 3ο - Γνωμοδότηση ή μη επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Κατασκευή νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσας
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 3. Θέμα 4ο - Γνωμοδότηση για σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Αγγελοχωρίου
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 4. Θέμα 5ο - Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.doc
 5. Θέμα 6ο - Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.doc
 6. Θέμα 7ο - Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 7.doc
 7. Θέμα 8ο - Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 275 Πολυπλατάνου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. Θέμα 9ο - Έγκριση παραχώρησης του πλακόστρωτου χώρου του δημοτικού πάρκου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 9.doc
 9. Θέμα 10ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η ταμίας - Ζωή Χασιούρα
  ΘΕΜΑ 10.doc
 10. Θέμα 11ο - Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας»
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, ΑΘλητισμού & Νεολαίας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 11.doc
 11. Θέμα 12ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, ΑΘλητισμού & Νεολαίας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 12.doc
 12. Θέμα 13ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, ΑΘλητισμού & Νεολαίας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 13.doc
 13. Θέμα 14ο - Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2022
  Δασολόγος - Περιβαντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος - Γεώργιος Στεφανίδης
  ΘΕΜΑ 14.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies