Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 2ο - Έγκριση ή μη μεταβίβασης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 2.doc
 2. Θέμα 3ο - Καθορισμός ή μη του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 3. Θέμα 4ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 5ετίας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 4. Θέμα 5ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 5ετίας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.docx
 5. Θέμα 6ο - Eισήγηση σε Δ.Σ. για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2022
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.doc
 6. Θέμα 7ο - Αποστολή πρακτικού δημοπρασίας
  Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 7.docx
 7. Θέμα 8ο - Αποστολή πρακτικού δημοπρασίας
  Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. Θέμα 9ο - Έγκριση ή μη 2η Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) 1
  Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 9.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies