Πρόσκληση σύγκλισης δημοτικού συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. ΘΕΜΑ 1 - Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
  Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 1.doc
 2. ΘΕΜΑ 2 - Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας
  Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 2.doc
 3. ΘΕΜΑ 3 - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. ΘΕΜΑ 4 - Ειδική δικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζας της Ελλάδος
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. ΘΕΜΑ 5 - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης για 4 έτη , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.docx
 6. ΘΕΜΑ 6 - Σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2021
  Προϊσταμένος Δημοτικής Κατάστασης - Θωμάς Λεφούσης
  ΘΕΜΑ 6.docx
 7. ΘΕΜΑ 7 - Τροποποίηση της 280/2019 απόφασης Δ.Σ.
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 8. ΘΕΜΑ 8 - Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ίντερνετ)
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 8.docx
 9. ΘΕΜΑ 9 - Εισήγηση για αίτημα του Δήμου Νάουσας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση χρήσης τμήματος κληροτεμαχίου
  Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών - Θωμάς Κυράνος
  ΘΕΜΑ 9.docx
 10. ΘΕΜΑ 10 - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 10.doc
 11. ΘΕΜΑ 11 - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 11.doc
 12. ΘΕΜΑ 12 - : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 529/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 12.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies