Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30 του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. Θέμα 2ο - 15η Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 2.doc
 2. Θέμα 3ο - 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.doc
 3. Θέμα 4ο - Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 - εννιαμηνιαία έκθεση
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.doc
 4. Θέμα 6ο - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΦΗ & ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΤΣΙΜΠΡΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας - Αθανάσιος Κόφκελης
  ΘΕΜΑ 6.doc
 5. Θέμα 8ο - Απαλλαγή των επιχειρήσεων, εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Νάουσας, από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 2021, λόγω COVID-19
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 8.doc
 6. Θέμα 9ο - Τροποποίηση ή μη της 60/2015 απόφασης της Κοινότητας Νάουσας
  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 9.docx
 7. Θέμα 10ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 25ετίας , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ,τμήματος του αγροτεμαχίου 873
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 10.docx
 8. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 25ετίας , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ,τμήματος του αγροτεμαχίου 860
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 11.docx
 9. Θέμα 12ο - Έγκριση ή μη παράτασης των μισθώσεων των αγροτεμαχίων του Δ.Δ. Ειρηνούπολης
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 12.docx
 10. Θέμα 13ο - Aποδοχή των επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 13.docx
 11. Θέμα 14ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 14.doc
 12. Θέμα 15ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 15.doc
 13. Θέμα 16ο - Απαλλαγή των επιχειρήσεων, εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Νάουσας, από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 2021, λόγω COVID-19
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 16.docx
 14. Θέμα 17ο - Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού έτους 2022 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων
  Ο προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού - Αλέξανδρος Χαριζόπουλος
  ΘΕΜΑ 17.doc
 15. Θέμα 18ο - Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Παύλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 18.doc
 16. Θέμα 19ο - Αποδοχή ή μη της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Παύλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 19.doc
 17. Θέμα 20ο - Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμου - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 20.doc
 18. Θέμα 21ο - Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμούς και Νεολαίας - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 21.doc
 19. Θέμα 22ο - Σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμούς και Νεολαίας - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 22.doc
 20. Θέμα 23ο - Σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμούς και Νεολαίας - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 23.doc
 21. Θέμα 24ο - περί εκποίησης ή μη άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων Δήμου ΗΠ Νάουσας
  Η Γενική Γραμματέας - Παρασκευή Εξαδακτύλου
  ΘΕΜΑ 24.doc
 22. Θέμα 25ο - Αποδοχή η μη παραχώρησης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Χρήστος Βασιλειάδης
  ΘΕΜΑ 25.doc
 23. Θέμα 27ο - Μεταφορά διαχείρισης συστάδων από τον εγκεκριμένο πίνακα υλοτομίας του 2021
  Δασολόγος Περιβαντολλόγος - Γεώργιος Στεφανίδης
  ΘΕΜΑ 27.docx
 24. Θέμα 28ο - αποδοχή αγοράς μετοχών και έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Δήμου Νάουσας στην Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 28.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies