Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

31η του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 31η του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. Θέμα 1ο - Εκποίηση με δημοπρασία τμήματος του Χερσολείβαδου με αριθ. 920
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 2ο - Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 462/2017 ((ΑΔΑ:7ΦΖΓΩΚ0-3ΑΕ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Καθαριότητας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. Θέμα 3ο - Τροποποίηση της υπ’ αριθ 171/2020 21-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΩΜΩΚ0-0Κ4) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Η Γενική Γραμματέας Δήμου ΗΠ Νάουσας - Παρασκευή Εξαδακτύλου
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. Θέμα 4ο - Καθορισμός χρονικής διάρκειας παραχώρησης πομόνας στον ΤΟΕΒ Ροδοχωρίου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. Θέμα 5ο - Αποδοχή Επιχορήγησης
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 5.doc
 6. Θέμα 6ο - Αποδοχή επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 6.docx
 7. Θέμα 7ο - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου (αριθμός απόφασης 198/1976)
  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 8. Θέμα 8ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Β’ δόση 2021
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 8.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies