Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

26η του μηνός Απριλίου 2021, M. Δευτέρα και ώρα 19:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 26η του μηνός Απριλίου 2021, M. Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. Θέμα 2ο - Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 2.docx
 2. Θέμα 3ο - Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2020
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 3.doc
 3. Θέμα 4ο - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΦΗ & ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας - Κόφκελης Αθανάσιος
  ΘΕΜΑ 4.doc
 4. Θέμα 5ο - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τελική απόφαση για εκποίηση με δημοπρασία τμήματος του Χερσολείβαδου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 5.docx
 5. Θέμα 6ο - Eισήγηση σε Δ.Σ. για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 6.doc
 6. Θέμα 7ο - Έγκριση η μη παραχώρησης Πομόνας στον ΤΟΕΒ Ροδοχωρίου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 7.docx
 7. Θέμα 8ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. Θέμα 10ο - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας & Πολιτικής Προστασίας - Αδαμίδης Παύλος
  ΘΕΜΑ 10.doc
 9. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη , Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 11.docx
 10. Θέμα 12ο - Έγκριση ή μη , Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 12.doc
 11. Θέμα 13ο - Ρύθμιση Θεμάτων Συντήρησης Διαβάσεων Τ.Κ. Ζερβοχωρίου
  Αντιδήμαρχος Έργων - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 13.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies