Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 29η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. Θέμα 2ο - Κατ’ αρχήν απόφαση ονοματοδοσίας οδών πόλης Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εσωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Μπαλτατζίδου Θεοδώρα
  ΘΕΜΑ 2.doc
 2. Θέμα 3ο - Έγκριση ονοματοδοσίας οδών Δήμου Η.Π. Νάουσας κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εσωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Μπαλτατζίδου Θεοδώρα
  ΘΕΜΑ 3.doc
 3. Θέμα 5ο - Ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης Τραπεζικού λογαριασμού της διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής Δήμου Νάουσας για πληρωμή Εξόδων συμβολαιογράφων – δικαστικών και ταχυδρομικών τελών
  Η ταμίας Δήμου Νάουσας - Χασιούρα Ζωή
  ΘΕΜΑ 5.doc
 4. Θέμα 6ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η ταμίας Δήμου Νάουσας - Χασιούρα Ζωή
  ΘΕΜΑ 6.doc
 5. Θέμα 7ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η ταμίας Δήμου Νάουσας - Χασιούρα Ζωή
  ΘΕΜΑ 7.doc
 6. Θέμα 8ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, A’ δόση 2021
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 8.doc
 7. Θέμα 9ο - Γνωμοδότηση ή μη για άδεια χορήγησης χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 9.doc
 8. Θέμα 9ο - Γνωμοδότηση ή μη για τον καθορισμό της χρήσης γης, στο προς εκποίηση με δημοπρασία τμήμα 10 στρεμμάτων του τεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 1063
  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 9.docx
 9. Θέμα 10ο - Παράταση Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο : Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου
  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 10.docx
 10. Θέμα 11ο - Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2021
  Διεύθυνση Γραφείου Περιβάλλοντος - Στεφανίδης Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 11.docx
 11. Θέμα 12ο - Εισήγηση για την έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάουσας με την ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 2021(από 1-1-2021 έως 31-12-2021)
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας & Πολιτικής Προστασίας - Αδαμίδης Παύλος
  ΘΕΜΑ 12.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies