Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την     για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. Θέμα 1ο - Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναπροσαρμογή ή μη, τελών και δικαιωμάτων, έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 1.doc
 2. Θέμα 2ο - Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης για 25 έτη, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος του αγροτεμαχίου 191
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. Θέμα 3ο - Δωρεάν παραχώρηση τάφου, δωρεάν ταφή και δωρεάν κατασκευή μνημείου του αποβιώσαντα μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 3.docx
 4. Θέμα 4ο - Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 4.doc
 5. Θέμα 5ο - Αποδοχή Επιχορήγησης για την «Δ΄ Κατανομή Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020».
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 5.doc
 6. Θέμα 6ο - Αποδοχή Επιχορήγησης για την Κάλυψη δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 6.pdf
 7. Θέμα 7ο - Αποδοχή Επιχορήγησης για την Κάλυψη δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού που μεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες των εν λόγω Μαθητικών Εστιών για το έτος 2020.
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 7.doc
 8. Θέμα 8ο - Αποδοχή Επιχορήγησης για την Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωνοϊού COVID-19
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 8.doc
 9. Θέμα 9ο - Έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΝ σύμφωνα με την προσαρμογή του στην κείμενη νομοθεσία και στις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Ν.
  ΘΕΜΑ 9.doc
 10. Θέμα 10ο - Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το 2021
  Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Ν
  ΘΕΜΑ 10.doc
 11. Θέμα 11ο - Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΝ.
  Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Ν.
  ΘΕΜΑ 11.doc
 12. Θέμα 12ο - Γνωμοδότηση για την τροποποίηση Μόνιμων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας
  ΘΕΜΑ 12.doc
 13. Θέμα 13ο - Παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο: ‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας
  ΘΕΜΑ 13.doc
 14. Θέμα 14ο - Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
  ΘΕΜΑ 14.doc
 15. Θέμα 15ο - Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2017».
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
  ΘΕΜΑ 15.doc
 16. Θέμα 16ο - Μεταφορά διαχείρισης συστάδων από τον εγκεκριμένο πίνακα υλοτομίας του 2020 του Δημοτικού δάσους Νάουσας στο 2021.
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
  ΘΕΜΑ 16.doc
 17. Θέμα 17ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Δ’ δόση 2020.
  Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.
  ΘΕΜΑ 17.doc
 18. Θέμα 18ο - Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.&Α του Δήμου Νάουσας λόγω παραίτησης.
  Δήμαρχος
  ΘΕΜΑ 18.doc
 19. Θέμα 19ο - Παροχή εντολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου Η.Π. Νάουσας και για την ενεχυρίαση κατάθεσης του Δήμου Νάουσας και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Δήμαρχο Νάουσας, όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 19.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies