Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΘΕΜΑ 1 - 11η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος- Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Η.Π. Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 1.doc
 2. ΘΕΜΑ 2 - Έγκριση - εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2020
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. ΘΕΜΑ 3 - Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020 - εννιαμηνιαία έκθεση (01/09/2020 - 30/06/2020)
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. ΘΕΜΑ 5 - Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 5.doc
 5. ΘΕΜΑ 6 - Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 6.doc
 6. ΘΕΜΑ 7 - Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 7.doc
 7. ΘΕΜΑ 8 - Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού έτους 2021 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας ( Γηροκομείο )
  Χαριζόπουλος Αλέξανδρος
  ΘΕΜΑ 8.doc
 8. ΘΕΜΑ 9 - Αποδοχή η μη παραχώρησης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ-8757 στο Δήμο Η. Π. Νάουσας για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι έως 28/09/2021
  Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας & Πολιτικής Προστασίας - Αδαμίδης Παύλος
  ΘΕΜΑ 9.doc
 9. ΘΕΜΑ 10 - Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 10.doc
 10. ΘΕΜΑ 11 - Αποδοχή ή μη Λειτουργίας του ΣΜΑ Νάουσας από τον Δήμο Νάουσας
  Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας & Πολιτικής Προστασίας - Αδαμίδης Παύλος
  ΘΕΜΑ 11.docx
 11. ΘΕΜΑ 12 - Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Έργων και Καθαριότητας - Τζουβάρας Βασίλειος
  ΘΕΜΑ 12.doc
 12. ΘΕΜΑ 13 - Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων Δημοτικών Ακινήτων
  Ο πρόεδρος της επιτροπής - Τζουβάρας Βασίλειος
  ΘΕΜΑ 13.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies