Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και την εγκύκλιο 163/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                            

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 1. Θέμα 1ο - 9η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 1.doc
 2. Θέμα 2ο - Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020 - εξαμηνιαία έκθεση (01/01/2020 – 30/06/2020)
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. Θέμα 3ο - Υποβολή ή μη πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. Θέμα 5ο - Καθορισμός ύψους διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 5.doc
 5. Θέμα 6ο - Επανακαθορισμός ύψους διδάκτρων στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 6.doc
 6. Θέμα 7ο - Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 7.docx
 7. Θέμα 8ο - Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. Θέμα 9ο - Έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΝ
  O πρόεδρος ΔΕΥΑΝ - Τασιώνας Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 9.docx
 9. Θέμα 10ο - Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Νάουσας
  Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών θεμάτων
  ΘΕΜΑ 10.doc
 10. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας, μετά την πρόσληψη νέου υπαλλήλου ΠΕ Ψυχολόγων
  Ο προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιστισμού - Χαριζόπουλος Αλέξανδρος
  ΘΕΜΑ 11.doc
 11. Θέμα 12ο - Έγκριση ή μη Απολογισμού και Ειδικού Απολογισμού επιχορήγησης έτους 2019 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας ( Γηροκομείο )
  Δήμαρχος ΗΠ Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος
  ΘΕΜΑ 12.doc
 12. Θέμα 16ο - Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής επιλογής
  Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών θεμάτων
  ΘΕΜΑ 16.doc
 13. Θέμα 18ο - Κατανομή B’ Δόσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 2020
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας
  ΘΕΜΑ 18.doc
 14. Θέμα 19ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 38β του Δημοτικού Δάσους
  Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικών Δασών - Τσάκνης Παναγιώτης
  ΘΕΜΑ 19.doc
 15. Θέμα 20ο - ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΩΝ
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 20.docx
 16. Θέμα 21ο - Παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο : Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 21.docx
 17. Θέμα 22ο - Ανανέωση αφετηρίας ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Νάουσας
  Ο πρόεδρος επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Νάουσας
  ΘΕΜΑ 22.docx
 18. Θέμα 25ο - Ορισμός αντιτίμου χρήσης (τέλους) των κοινόχρηστων χώρων της Γραμμένης
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 25.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies