Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21η του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 21η του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: « Λήψη απόφασης ή μη για την εκμίσθωση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου (Χ/Κ) 3-5 Πηγάδια, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως λόγω της αδήριτης ανάγκης να λειτουργήσει εγκαίρως και εύρυθμα το Χιονοδρομικό Κέντρο φέτος ώστε να στηριχθεί ο τομέας της τοπικής οικονομίας που εξαρτάται από αυτό και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των αθλητών του ΕΟΣ, καθώς και για να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα συνεχούς απαξίωσης του Χιονοδρομικού και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, προς όφελος του Δήμου μας.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                                                                                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  1. Θέμα 1ο - Λήψη απόφασης ή μη για την εκμίσθωση των πηγαδίων και εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου
    Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
    ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2021.pdf
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies