Πρόσκληση Δημοτικού συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 25η του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ,την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35169 (ΦΕΚ 2366/Β/06-06-2021) ΚΥΑ και σύμφωνα με τη  ΔΙΔΑΔ.Φ.69/175/οικ.15910/9.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών

                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΘΕΜΑ 1 - Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. ΘΕΜΑ 2 - Έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. ΘΕΜΑ 3 - Έγκριση ή μη Απολογισμού και Ειδικού Απολογισμού επιχορήγησης έτους 2020 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. ΘΕΜΑ 5 - Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 5.docx
 5. ΘΕΜΑ 4 - Υποβολή ή μη πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία», ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ06
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Παύλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 4.doc
 6. ΘΕΜΑ 5 - Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 873
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 5.docx
 7. ΘΕΜΑ 6 - Αποδοχή Επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 6.doc
 8. ΘΕΜΑ 7 - Αποδοχή Επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 7.docx
 9. ΘΕΜΑ 8 - Αποδοχή Επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 8.docx
 10. ΘΕΜΑ 9 - Αποδοχή Επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 9.docx
 11. ΘΕΜΑ 10 - Άνοιγμα λ/σμού Ταμειακής Διαχείρισης και Δήλωση ορισμού υπευθύνου διαχείρισης
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 10.doc
 12. ΘΕΜΑ 11 - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 59α του Δημοτικού Δάσους
  Δ/ντής Περιβάλλοντος - Γεώργιος Στεφανίδης
  ΘΕΜΑ 11.doc
 13. ΘΕΜΑ 12 - Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε δημότες
  Δ/ντής Περιβάλλοντος - Γεώργιος Στεφανίδης
  ΘΕΜΑ 12.doc
 14. ΘΕΜΑ 13 - Έγκριση παραχώρησης του πλακόστρωτου χώρου του δημοτικού πάρκου.
  Γραφείο Προσόδων - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 13.doc
 15. ΘΕΜΑ 14 - Έγκριση παραχώρησης του προαυλείου χώρου του κτιριακού συγκροτήματος Λόγγου-Τουρπάλη.
  Γραφείο Προσόδων - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 14.doc
 16. ΘΕΜΑ 15 - Έγκριση παραχώρησης της χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ Λευκαδίων.
  Γραφείο Προσόδων - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 15.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies