Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 8η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και  60249/22-09-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35169 (ΦΕΚ 2366/Β/06-06-2021) ΚΥΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Θέμα 1ο - Συζήτηση – Διαμόρφωση προτάσεων και λήψη απόφασης επί του από 25-06-2021 συνταχθέντος πορίσματος της ομάδας εργασίας (διαπαραταξιακή επιτροπή) , Εισηγητές Γεώγιος Βασιλείου, Θωμάς Τσουκαλάς

 1. ΘΕΜΑ 2 - 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 2.docx
 2. ΘΕΜΑ 3 - 7η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας (Τ.Υ.)
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 3.docx
 3. ΘΕΜΑ 4 - Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 τριμηνιαία έκθεση
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 4.docx
 4. ΘΕΜΑ 5 - Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 5.docx
 5. ΘΕΜΑ 6 - Εισήγηση θέμα Γκαρνέτα
  Δημήτριος Μάντσιος, Γιάντσης Γεώργιος, Δάιου Γεωργία, Οικογένεια Γκαρνέτα
  ΘΕΜΑ 6.docx
 6. ΘΕΜΑ 7 - Γνωμοδότηση για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας
  O πρόεδρος επιτροπής ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 7. ΘΕΜΑ 8 - Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. ΘΕΜΑ 10 - Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας στην Ενεργειακή Κοινότητα
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 10.docx
 9. ΘΕΜΑ 11 - Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Ροδοχωρίου
  O πρόεδρος επιτροπής ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 11.docx
 10. ΘΕΜΑ 12 - Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης Τ.Κ. Κοπανού και Τ.Κ. Χαρίεσσας
  O πρόεδρος επιτροπής ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 12.docx
 11. ΘΕΜΑ 13 - Πρόταση Ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 13.doc
 12. ΘΕΜΑ 14 - Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Νάουσας - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 14.doc
 13. ΘΕΜΑ 15 - Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών»
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Νάουσας - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 15.doc
 14. ΘΕΜΑ 16 - Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Στενημάχου
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Νάουσας - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 16.doc
 15. ΘΕΜΑ 17 - Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Δήμου Νάουσας
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 17.doc
 16. ΘΕΜΑ 18 - Διάθεση ξυλείας στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νάουσας
  Δασολόγος-Περιβαντολλόγος - Γεώργιος Στεφανίδης
  ΘΕΜΑ 18.doc
 17. ΘΕΜΑ 19 - Διάθεση ξυλείας στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νάουσας
  Δασολόγος-Περιβαντολλόγος - Γεώργιος Στεφανίδης
  ΘΕΜΑ 19.doc
 18. ΘΕΜΑ 20 - Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 266/12-01-2021 πρακτικού έκθεσης παροχής γνώμης καταστροφής κινητών μερών
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αντώνης Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 20.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies