Πρόσληψη προσωπικού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικό διάστημα έως πέντε ( 5) μήνες

Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας , έχοντας υπόψη :

-Την με αρ. 55/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.

-Την με αρ. 63/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας

-Την με αρ. 137/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής,

                                κάνει γνωστό ότι  :

 θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικό διάστημα έως πέντε ( 5) μήνες , για τις ανάγκες :     

α) της αρδευτικής περιόδου στην Κοινότητα Μαρίνας έως 30/09/2024                               

β) της αρδευτικής περιόδου στην Κοινότητα Πολυπλατάνου έως 30/09/2024

γ) της αρδευτικής περιόδου στην Κοινότητα Αγγελοχωρίου έως 30/09/2024

βάσει των διατάξεων του Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απρ.1957 ( ΦΕΚ 60 Α’ ) « περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων », όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Κλάδος

Ειδικότητα

Αριθμός

Χρονική

διάρκεια

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Υδρονομέων για Κοινότητα Μαρίνας

2

έως 5 μήνες

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Υδρονομέων για Κοινότητα  Πολυπλατάνου

1

έως 5 μήνες

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Υδρονομέων για Κοινότητα  Αγγελοχωρίου

1

έως 5 μήνες

 

    Για την πρόσληψη των κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Υδρονομέων απαιτούνται τα εξής :

Α) να είναι έλληνες πολίτες

Β) να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών

Γ) να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Νάουσας, από 11/4/2024 έως και 18/4/2023.

με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 1.ταυτότητα 2. Υπεύθυνη Δήλωση

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.naoussa.gr)

β) στο Δήμο Νάουσας Δημητρίου Βλάχου 30.

        Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας , τηλ. 2332350335-6.

 

                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  
                                                          ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
                                                   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 

              ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies