ΠΡΟΚHΡYΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΡΗΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 Α’ 207 κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 67 του
ίδιου νόμου, τους ειδικότερους όρους των Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία
βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών θρησκευτικού χαρακτήρα – ολιγοήμερες εορταστικές αγορές στο
σύνολο της επικράτειας, της αρ. 293/2023 απόφασης περί μη αναπροσαρμογής τελών χρήσης, της αρ.
15/2024 απόφασης του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Κοπανού, της αρ. 126/2024 (ορθή
επανάληψη) απόφασης Δ.Σ. περί κανονισμού λειτουργίας.
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους πωλητές, να υποβάλλουν αίτηση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, για την συμμετοχή τους στη βραχυχρόνια υπαίθρια αγορά στην Κοινότητα
Κοπανού που διεξάγεται στα πλαίσια ετήσιας εθιμοτυπικής εμποροπανήγυρης που τελείται μία φορά το
έτος, με χρονική διάρκεια πέντε (5) ημερών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο Δημοτικό
Κατάστημα της Κοινότητας από 31 Μαΐου 2024 μέχρι και 04 Ιουνίου 2024 εντός του ωραρίου 09:00 ως
13:00, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ (άδειες υπαίθριου στάσιμου, άδειες
καντίνας, βεβαιώσεις δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε ισχύ, πιστοποιητικά υγείας,
καταλληλότητας οχήματος σε ισχύ, πρόσφατη απόδειξη ταμειακής, πρόσφατη δημοτική ενημερότητα μη
οφειλής, το διπλότυπο είσπραξης (παράβολο) από το ταμείο). Το έντυπο της αίτησης με τα
δικαιολογητικά θα δίνεται από το Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας, υπάρχει αναρτημένο στον
ιστότοπο του Δήμου www.naoussa.gr.
Για την απόδοση των θέσεων και τη χορήγηση έγκρισης συμμετοχής στην ανωτέρω αγορά, οι πωλητές
υποβάλλουν:
- Έντυπο Αίτησης
- Αντίγραφο δελτίο ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή άδεια παραμονής σε ισχύ.
- Πρόσφατη δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής.
- Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε ισχύ, από το Δήμο μόνιμης κατοικίας.
– Αντίγραφο άδειας παραγωγού πωλητή ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σε ισχύ.
- Αντίγραφο άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο σε ισχύ.
- Αντίγραφο άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη σε ισχύ.
- Αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας (προσφορά τροφίμων και ποτών, καντίνα, μονάδες έψησης)
– Αντίγραφο βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος από τη Δ/νση Υγείας εφόσον πρόκειται για
προσφορά τροφίμων και ποτών από καντίνα.
Κάθε πωλητής μπορεί να κατέχει μόνο μία θέση στη βραχυχρόνια αγορά της Κοινότητας. Τυχόν υποβολή
δεύτερης αίτησης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει
αμέσως να ισχύει.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων, το πέρας της διαδικασίας έλεγχου πληρότητας των δικαιολογητικών,
εκδίδεται οριστικός κατάλογος κατόχων θέσεων, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου, προκειμένου οι επιλεγέντες πωλητές να καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος θέσης στο ταμείο του
Δήμου, ώστε να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.


Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας


Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies