ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 11η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

 1. 56β, 57α, 57β, 57δ με λήμμα               2080 κ.μ. ξυλεία οξυάς, πεύκης
 2. 60α, 60β, 60γ                 με λήμμα               1980 κ.μ. ξυλεία οξυάς, πεύκης
 3. 59β, 59γ, 61γ                 με λήμμα               2530 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός, πεύκης, καστανιάς
 4. 10β, 23α, 23β                 με λήμμα               2210 κ.μ. ξυλεία οξυάς
 5. 19α                 με λήμμα               1260 κ.μ. ξυλεία οξυάς
 6. 20, 21α                 με λήμμα               1750 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός
 7. 21β, 21γ                 με λήμμα               1950 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός

 

1η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 56β, 57α, 57β, 57δ

·         για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·         για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

2η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 60α, 60β, 60γ

·         για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·         για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

3η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 59β, 59γ, 61γ

·         για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60€ ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία καστανιάς, το ποσό των

·         16 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         62 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 2,0μ και άνω

 

4η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 10β, 23α, 23β

·         για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

5η ΟΜΑΔΑ

Για το λήμμα της συστάδας 19α

·         για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

6η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 20, 21α

·         για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

7η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 21β, 21γ

·         για τη ξυλεία οξυάς και δρυός, το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

 

 

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
 • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
 • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
 • Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 18 Μαΐου 2021 την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies