ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 22η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

  1. 56β,57α,57β,57δ με λήμμα 2080 κ.μ. ξυλεία οξιάς, πεύκης
  2. 60α,60β,60γ με λήμμα               1980 κ.μ. ξυλεία οξιάς, πεύκης
  3. 59β,59γ,61γ με λήμμα               2530 κ.μ. ξυλεία οξιάς, δρυός, πεύκης, καστανιάς 

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 56β, 57α, 57β, 57δ

για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 60α,60β,60γ

για τη ξυλεία οξυάς το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 59β,59γ,61γ

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

·         για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

·         για τη ξυλεία καστανιάς, το ποσό των

·         16 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         60 € αν ά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

 

 

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα (για την Α΄, Β΄, Γ΄ ομάδα).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
  • Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies