ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Την 26η Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους

ως εξής:

  1. 56β,57α,57β,57δ με λήμμα 2080 κ.μ. ξυλεία οξιάς, πεύκης
  2. 60α,60β,60γ με λήμμα               1980 κ.μ. ξυλεία οξιάς, πεύκης
  3. 59β,59γ,61γ με λήμμα               2530 κ.μ. ξυλεία οξιάς, δρυός, πεύκης, καστανιάς

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 56β,57α,57β,57δ

για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         36 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 60α,60β,60γ

για τη ξυλεία οξιάς το ποσό των

29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

36 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

14€ ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 59β,59γ,61γ

·         29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         36 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60€ ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

για τη ξυλεία καστανιάς, το ποσό των

·         16 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

 

 

 

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα (για την Α΄, Β΄, Γ΄ ομάδα).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
  • Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 02 Ιουνίου 2020 την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies