ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

Την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

  1. 27α, 27β                 με λήμμα               1570 κ.μ. ξυλεία οξυάς, πεύκης
  2. 27γ, 27δ με λήμμα               1850 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός, πεύκης, καστανιάς
  3. 27ε                                 με λήμμα                 900 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός
  4. 37, 38α                                 με λήμμα               1250 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός

 

1η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 27α (820κ.μ.), 27β (750κ.μ.)

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

32 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

37 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

2η ΟΜΑΔΑ

Για το λήμμα της συστάδας 27γ (1000κ.μ.), 27δ (850κ.μ.)

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

32 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

37 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

3η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 27ε (900κ.μ.)

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός κλπ το ποσό των

32 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

37 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

·          

4η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 37 (650κ.μ.), 38α (600κ.μ.)    

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

30 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

 

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
  • Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Τσάκνης τηλ. 2332350345 και κα Σκόδρα 2332350344) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 16η Σεπτεμβρίου 2022 την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies