ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 4η Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

  1. 60α, 60β, 60γ                       με λήμμα               1980 κ.μ. ξυλεία οξυάς, πεύκης
  2. 59β, 59γ,                               με λήμμα               1780 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός, πεύκης, καστανιάς
  3. 61γ                                         με λήμμα                 750 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός
  4. 19α                                         με λήμμα               1260 κ.μ. ξυλεία οξυάς
  5. 20, 21α                                  με λήμμα               1750 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός
  6. 21β, 21γ                                                με λήμμα               1950 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός

 

1η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 60α, 60β, 60γ

·         για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·         για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

2η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 59β, 59γ,

·         για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60€ ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία καστανιάς, το ποσό των

·         16 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         62 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 2,0μ και άνω

·          

3η ΟΜΑΔΑ

Για το λήμμα της συστάδας 61γ

·         για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60€ ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

·          

4η ΟΜΑΔΑ

Για το λήμμα της συστάδας 19α

·         για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

5η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 20, 21α

·         για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

6η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 21β, 21γ

·         για τη ξυλεία οξυάς και δρυός, το ποσό των

·         26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)    Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.

2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.

3)    Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

4)    Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

5)    Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.

6)    Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 11 Αυγούστου 2021 την ίδια μέρα και ώρα.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies