Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της ΣΟΧ 2/2019

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Παρακάτω επισυνάπτεται ο "Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της ΣΟΧ 2/2019  Ανακοίνωσης πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ  της  Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2019 - 2020". Προθεσμία για υποβολή ενστάσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης στο Γραφείο Αθλητισμού Δήμου Νάουσας μέχρι και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Συσχετιζόμενα αρχεία

xls - 360 kb ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10072019.xls (xls - 360 kb)