Απόδοση θέσεων σε πωλητές

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Απόδοση θέσεων σε πωλητές των λαϊκών αγορών του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ. ΙΙ περ.19 και 32 του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Το άρθρο 2 παρ.13, το άρθρο 14 παρ.2 και το άρθρο 66 παρ.4 του Ν.4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.». (ΦΕΚ Α' 207), τα οποία ισχύουν από 01/02/2022 κ.ε.
  4. Την 305/2018 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Νάουσας «Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Δήμου Νάουσας»
  5. Τα τοπογραφικά διαγράμματα των λαϊκών αγορών τα οποία συντάχθηκαν σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών
  6. Την αριθ. 4334/1-4-2022 Απόφαση Δημάρχου Νάουσας θέμα «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 66 παρ.4 του Ν.4849/2021»
  7. Το αριθ./10500/27-7-2022 έγγραφο του Προέδρου της πενταμελούς επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκαν σε μας τα ανωτέρω πρακτικά, ο οριστικός πίνακας απόδοσης θέσεων στους πωλητές καθώς και ο πίνακας εναπομεινασών κενών θέσεων στη λαϊκή αγορά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Αποδίδουμε θέσεις και τοποθετούμε σε αυτές πωλητές λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Η.Π. Νάουσας:                                                                         

                                                                  ΛΑΪΚΗ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Επώνυμο

 

Όνομα

Όν. Πατρός

Ιδιότητα

Αρ. Θέσης

Παρατηρήσεις

 

 

 

 

1

Κενή

 

 

 

 

2

Κενή

 

 

 

 

3

Κενή

 

 

 

 

4

Κενή

 

 

 

 

5

Κενή

 

 

 

 

6

Κενή

 

 

 

 

7

Κενή

 

 

 

 

8

Κενή

 

 

 

 

9

Κενή

 

 

 

 

10

Κενή

 

 

 

 

11

Κενή

 

 

 

 

12

Κενή

Πέσιος

Αντώνιος

Αθανάσιοσ

Παραγωγός

13

 

Γεννητσώτης

Ιωάννης

Χρήστος

Παραγωγός

14

 

Γκίσιος

Αντώνιος

Δημήτριος

Επαγγελματίας

15

 

 

 

 

 

16

Κενή

Balaban

Elena

Ioan

Επαγγελματίας

17

 

 

 

 

 

18

Κενή

Λέρος

Κων/νος

Δημήτριος

Επαγγελματίας

19

 

 

 

 

 

20

Κενή

Παπαρέντη

Ακατερίνη

Δημήτριος

Παραγωγός

21

 

 

 

 

 

22

Κενή

Καλώσης

Γεώργιος

Χρήστος

Παραγωγός

23

 

 

 

 

 

24

Κενή

Τιγγιρίδης

Κων/νος

Ιωάννης

Επαγγελματίας

25

 

Πουλιοπούλου

Ελένη

Δημήτριος

Παραγωγός

26

 

Μαλογιάννης

Αθανάσιος

Ιωάννης

Επαγγελματίας

27

 

Κοτσεκίδης

Νικόλαος

Χρήστος

Παραγωγός

28

 

Δρεβενίτσος

Γαρύφαλλος

Ιωάννης

Επαγγελματίας

29

 

 

 

 

 

30

Κενή

Παυλίδης

Γρηγόριος

Θεμιστοκλής

Επαγγελματίας

31

 

 

 

 

 

32

Κενή

Ευσταθιάδης

Ηλίας

Νεόφυτος

Επαγγελματίας

33

 

 

 

 

 

34

Κενή

Κριβάση

Αικατερίνη

Μάρκος

Παραγωγός

35

 

Γγέκας

Δημήτριος

Δημήτριος

Επαγγελματίας

36

 

Τρύφων

Αικατερίνη

Τρύφων

Παραγωγός

37

 

Παπαϊωάννου

Φίλιππος

Σωτήριος

Παραγωγός

38

 

 

 

 

 

39

Κενή

Εμερτζίδης

Δημήτριος

Σωκράτης

Παραγωγός

40

 

 

 

 

 

41

Κενή

Πρόϊου

Αθανασία

Γεώργιος

Παραγωγός

42

 

Τριανταφύλλου

Μαρία

Κυριαζής

Επαγγελματίας

43

 

Δουλγερίδης

Κων/νος

Ευστάθιος

Παραγωγός

44

 

Κουκούδας

Χρήστος

Τραϊανός

Παραγωγός

45

 

Λέρος

Αναστάσιος

Γεώργιος

Επαγγελματίας

46

 

Δάγγας

Παύλος

Γρηγόριος

Επαγγελματίας

47

 

Πρασσά

Μαρία

Γεώργιος

Επαγγελματίας

48

 

 

 

 

 

49

Κενή

Gosia

Artur

Kuetim

Παραγωγός

50

 

Καπνιστής

Γεώργιος

Σταύρος

Επαγγελματίας

51

 

 

 

 

 

52

Κενή

 

 

 

 

53

Κενή

 

 

 

 

54

Κενή

Τορτοπίδης

Γεώργιος

Αλκιβιάδης

Επαγγελματίας

55

 

Παυλίδης

Κων/νος

Φίλιππος

Επαγγελματίας

56

 

Προφυλίδης

Γεώργιος

Σταύρος

Επαγγελματίας

57

 

Τσολακίδης

Αντώνιος

Δημήτριος

Επαγγελματίας

58

 

Παναγιωτίδου

Κοσμία

Αναστάσιος

Επαγγελματίας

59

 

 

 

 

 

60

Κενή

Τρούπκος

Κων/νος

Νικόλαος

Επαγγελματίας

61

 

 

 

 

 

 

 

Ζορμπά

Ελένη

Νικόλαος

Επαγγελματίας

62

 

Τρούπκου

Σοφία

Νικόλαος

Επαγγελματίας

63

 

Παντοπούλου

Αντωνία

Κων/νος

Επαγγελματίας

64

 

 

 

 

 

65

Κενή

Ευσταθιάδης

Τριαντάφυλλος

Χριστόφορος

Επαγγελματίας

66

 

 

 

 

 

67

Κενή

Μπρούσα

Χριστίνα

Αθανάσιος

Επαγγελματίας

68

 

Αρσενά

Ιωάννα

Ιωάννης

Επαγγελματίας

69

 

Παναγιωτόπουλος

Βασίλειος

Αντώνιος

Επαγγελματίας

70

 

 

 

 

 

71

Κενή

Μπεκιάρη

Κυριακή

Αντώνιος

Επαγγελματίας

72

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies