Συγκρότηση Ομάδων Εθελοντισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 15 του Νόμου 4873/2021 και την 82/2024 (ΑΔΑ:6ΦΜ2ΩΚ0-ΥΨΗ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας δημιουργεί πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στο Δήμο για διάφορες δράσεις που προάγουν τον εθελοντισμό προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Οι ομάδες εθελοντών, με οποιαδήποτε ιδιότητα και επίπεδο εκπαίδευσης, που θα συγκροτηθούν στο Δήμο Η.Π. Νάουσας για την παροχή ενημερωτικών, βιωματικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων , είναι οι εξής :

1) Τρίτης Ηλικίας, δημιουργικής απασχόλησης στα ΚΑΠΗ, θεραπευτικά προγράμματα, βιωματικές παρεμβάσεις.

2) Φροντίδας και περιποίησης κτιριακής υποδομής Βρεφονηπιακών Σταθμών / Παιδικών Σταθμών / Νηπιαγωγείων / Δημοτικών Σχολείων / Γυμνασίων / Λυκείων.

3) Κοινωνικής Προστασίας, συγκομιδής και μεταφοράς προϊόντων για τις κοινωνικές δομές, θεραπευτικά προγράμματα, βιωματικές παρεμβάσεις για την ηλικιακή ομάδα 18-60 ετών , αλλά και 12-18 ετών.

Οι ανωτέρω ομάδες θα συγκροτηθούν από εθελοντές με οποιαδήποτε ιδιότητα και επίπεδο εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, οι εθελοντές μπορεί να είναι : Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Παιδαγωγοί, Ιατροί, Κοινωνικοί Φροντιστές, Γυμναστές, Δάσκαλοι Χορού, Δάσκαλοι Τραγουδιού, Μουσικοί κ.α..

Η εθελοντική απασχόληση περιλαμβάνει την προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών σε δράσεις, έργα ή προγράμματα φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης από εθελοντές άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος και δεν συνιστά δραστηριότητα υπακτέα στην κοινωνική ασφάλιση.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ως φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης υποχρεούται να λαμβάνει, για την εθελοντική απασχόληση, με ευθύνη του, όλα τα μέτρα για την προστασία των απασχολουμένων, και να τηρεί αναλόγως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας με βάση τη φύση της απασχόλησης, την τήρηση ωραρίου και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας. Ακόμη, υποχρεούται να αναγγέλλει τους εθελοντές στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) και ευθύνεται αποκλειστικά για ζημίες που προξενεί ο εθελοντής σε τρίτους από αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στον φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 922 και 334 ΑΚ, με εξαίρεση την περίπτωση που ο εθελοντής ενεργεί αυτοβούλως και κατά παράβαση των εντολών του φορέα.

Οι υποψήφιοι εθελοντές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Δημαρχείου Νάουσας), όπου διατίθενται έντυπα αιτήσεων. H αίτηση είναι διαθέσιμη και στο www.naoussa.gr. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση και να την προωθήσουν υπογεγραμμένη στο kentrokoinotitasnaousas@gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες στο 2332029980.

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies