Πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ανακοίνωση πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ της Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2020 - 2021

   Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη έξι ( 6 ) θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να υλοποιήσει τα  Προγράμματα Άθλησης για Όλους ( ΠΑγΟ ) της Γ.Γ.Α κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση και με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 29 του ν.4151/2013).  Αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Ειδικότητα

 

Αριθμός Π.Φ.Α.

Πρόσληψη χωρίς προσμέτρηση των μορίων προϋπηρεσίας  (άρθρο 7, παρ. 5 του Οργανωτικού Πλαισίου               ,ΦΕΚ 461/Β/2020)

101

Αεροβικής Γυμναστικής

5

1 από τους 5 Π.Φ.Α.                        Αεροβικής Γυμναστικής

102

Κολύμβησης

1

 

         

 

    Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθηκε σύμφωνα με την Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΕΚ 461/14.02.2020, τεύχος Β’) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»

 

              Ολόκληρη η Ανακοίνωση είναι αναρτημένη μαζί με την αίτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νάουσας και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ :  Ω7ΤΔΩΚ0-ΣΩΝ ), όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των τυπικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από   28/9/2020 έως και 9/10/2020  ώρες  8:00π.μ. – 1:00μ.μ.  στο γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας ( 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, Δ/νση : Δημητρίου Βλάχου 30,                      ΤΚ 59200, τηλ. επικοινωνίας  2332350374).

Η αίτηση υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και στο email  : xarizopoulos@naoussa.gr από  28/9/2020 έως και 9/10/2020 και ώρα 1:00μ.μ.

                                                                                          

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

  

                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

         

                                                                                           

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies