ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Ο Δήμος Η. Π. Νάουσας σύμφωνα με την υπ αρ. 13/2017 απόφαση έγκρισης κανονισμού τροποποίηση 104/2017 απόφαση περί κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και την 304/2018 απόφαση του Δ. Σ. εναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων του Δήμου Η. Π. Νάουσας με την 304/2018 απόφαση του Δ. Σ. εναρμόνιση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων του Δήμου Η. Π. Νάουσας στο πλαίσιο θρησκευτικού εορτασμού Αγίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 ΦΕΚ Α 171, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων κάθε φορά (Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18-06-2021 ΦΕΚ 2660 Β άρθ. 1 στ. 22 και 23) έκτακτα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που αφορούν τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους πωλητές να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις κάτωθι:

Α. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Τ. Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟ 14-07-2021 ΕΩΣ 17-07-2021 - ΗΜΕΡΕΣ (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Β. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Τ. Κ. ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ 19-07-2021 ΕΩΣ 20-07-2021 - ΗΜΕΡΕΣ (2) ΔΥΟ

Γ. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Τ. Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΠΟ 03-09-2021 ΕΩΣ 06-09-2021 - ΗΜΕΡΕΣ (4) ΤΡΤΕΣΣΕΡΕΙΣ

Δ. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Τ. Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟ 07-11-2021 ΕΩΣ 08-11-2021 - ΗΜΕΡΕΣ (2) ΔΥΟ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

 

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων περί μη διασποράς και της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  samalika@naoussa.gr και στην samalikaxristi@gmail.com

 

Προσοχή!

Οι αιτήσεις πρώτα θα πρωτοκολλούνται από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου του Δήμου Η. Π. Νάουσας  κι έπειτα θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: samalika@naoussa.gr και στην samalikaxristi@gmail.com

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 23321 10040 την κ. Σαμαλίκα.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης από ίδιο πρόσωπο με διαφορετικό περιεχόμενο Θα θεωρείται ανάκληση της πρώτης.

Αιτήσεις μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, το πέρας της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, όπου αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.naoussa.gr προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα τέλη υπέρ του Δήμου στην υπηρεσία του ταμείου (23323 50312) το ποσό που αναλογεί στις θέσεις και στα τ.μ., ώστε να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής μετά από σχετική απόφαση Δημάρχου.

Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού αιτήσεων θα διενεργείται κλήρωση.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ Η ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.

 

  • ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies