Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σχετικά με τις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Η.Π. Νάουσας

 Επισυνάπτονται παρακάτω οι πίνακες κατάταξης επιτυχόντων πλήρους και μερικής καθώς και των απορριπτέων.

Κατά των πινάκων κατάταξης  για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Η.Π. Νάουσας επιτρέπεται στους ενδιαφε­ρόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλ­μένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλει­στική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους ήτοι από 23/08/2021 έως 24/08/2021.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxol.katharistries@naoussa.gr

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies