Παράταση της αναστολής λειτουργίας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του Ν. 3852/2010
2. To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ’ υπο-περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
3. Η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/2020 Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26-03-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040).
4. Οι υπ’ αρ. 22-24/2020 & 27/2020 ΑΔ Νάουσας
5. Η υπ’ αρ. 1/2020 Εγκύκλιος του Δημάρχου ΗΠ Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την παράταση της αναστολής λειτουργίας:

  1. των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών (πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών), νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου ΗΠ Νάουσας
  2. του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και όλων των αθλητικών υποδομών εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου
  3. χρήσης του Άλσους του Αγίου Νικολάου και του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας.

 

Β) Την παράταση της αναστολής λειτουργίας για το κοινό όλων των υπηρεσιών του Δήμου ΗΠ Νάουσας, όπως έχει καθοριστεί δυνάμει των εσωτερικών διαδικασιών & εγγράφων τους.

 Η παρούσα ισχύει μέχρι νεοτέρας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies