Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

"Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης" ΑΜ 47/2018, Προϋπολογισμού 785.000,00€ (με ΦΠΑ)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

-Την εισήγηση του Προέδρου

- Την υπ αριθμ 4898/2-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Το Ν 4623/2019

-Την άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ68Α/20-03-2020) -Την 4080/11-03-2020 περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου -Το Ν 4412/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναβάλλει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης", Α.Μ.: 47/2018, προϋπολογισμού 785.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και ορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, την 30-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.

Σε περίπτωση που θα εκδοθούν οι κωδικοί των μελών μέχρι την καθορισμένη ώρα και ημέρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κανονικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2020

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies