ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Κέντρα Εξυπηρέτηση Πολιτών Δήμου Νάουσας

Από τις 23/3/2020 και ώρα 6 π.μ. επιβλήθηκε το μέτρο  προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και καθορίστηκαν  συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών. Επίσης ανακοινώθηκε ότι κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η μετακίνηση των πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες μόνο για κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον προηγηθεί επικοινωνία (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική) και εγκριθεί το αίτημα για φυσική εξυπηρέτηση.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτηση Πολιτών Δήμου Νάουσας, εφαρμόζοντας την ανωτέρω δέσμευση αλλά και την ΔΑΔ/Φ.15/8 /24-3-2020, από σήμερα 26 Μαρτίου 2020 για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ,  ενημερώνει για τη διαδικασία που θα ακολουθείτε: 

 

 

Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση

δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή

τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν

απουσία του, τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη

διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό

των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή

απλής αλληλογραφίας).

Παραθέτουμε υποδείγματα sms που θα λαμβάνετε από την εφαρμογή web2sms:

d.naousis@kep.gov.gr   ΕΓΚΡΙΣΗ    ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    ΤΟΥ  όνομα και επώνυμο        ΣΤΟ ΚΕΠ   ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ

 

 

Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη  διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση

ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε

με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους

νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις

που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών,

καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί

αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης

κατόπιν ραντεβού, όσο και των τηλεφωνικών αιτημάτων αξιολογείται είτε από τον

Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ, είτε εν απουσία του από τον αναπληρωτή του

και πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

Α) να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε

μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης.3. 2020,

Β) να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

Γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

                                                                             

 

Εκ της Διευθύνσεως

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies