ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ) ΑΔΕΙΑΣ 2020

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ 2-11- 2020 ΕΩΣ 20-11-2020 Τηλ. Επικοινωνίας : 2332350631

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα
  2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
  3. Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  4. Παράβολο 15 €, __ φωτοτυπία. Ταυτότητας ___ προηγούμενη άδεια.

( Η αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις χορηγούνται από το γραφείο εμπορίου)

  1. Δημοτική Ενημερότητα.

                                      Επιπλέον δικαιολογητικά για τις καντίνες.

  1. Βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας
  2. Αποδεικτικό κατάθεσης ετήσιου τέλους 5,00 € / μήνα δραστηριοποίησης το οποίο καταβάλλεται στον τραπεζικό λογ/σμό της Π.Κ.Μ. της ΠΕΙΡΑΙΩΣ με IBAN:

GR53 0171 2150 0062 1503 0025 162  και ειδική επωνυμία «Π.Κ.Μ. ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

  1. Βεβαίωση παραβατικότητας
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας οχήματος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies