ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ) ΑΔΕΙΑΣ 2020

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ 2-11- 2020 ΕΩΣ 20-11-2020 Τηλ. Επικοινωνίας : 2332350631

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα
  2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
  3. Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  4. Παράβολο 15 €, __ φωτοτυπία. Ταυτότητας ___ προηγούμενη άδεια.

( Η αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις χορηγούνται από το γραφείο εμπορίου)

  1. Δημοτική Ενημερότητα.

                                      Επιπλέον δικαιολογητικά για τις καντίνες.

  1. Βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας
  2. Αποδεικτικό κατάθεσης ετήσιου τέλους 5,00 € / μήνα δραστηριοποίησης το οποίο καταβάλλεται στον τραπεζικό λογ/σμό της Π.Κ.Μ. της ΠΕΙΡΑΙΩΣ με IBAN:

GR53 0171 2150 0062 1503 0025 162  και ειδική επωνυμία «Π.Κ.Μ. ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

  1. Βεβαίωση παραβατικότητας
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας οχήματος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies