Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β'/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γνωστοποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και πολίτες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, το με αρ. πρ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50929/3425/09-05-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) - Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) - Τμ Β'

1.    Το έργο: «Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 48MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 48ΜW στη θέση «Χατζηδένα», εντός των Δ.Ε. Βερμίου, Αγίας Παρασκευής και Νάουσας, των Δ. Εορδαίας & Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, των Π.Ε. Κοζάνης & Ημαθίας των Περ. Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας» της εταιρείας με την επωνυμία «RENEX Αιολική Βερμίου 1 Μ.Ι.Κ.Ε.».».

2.    Ανήκει στην: υποκατηγορία Α1, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 01.

3.    Φορέας υλοποίησης του έργου: “RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. "RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ 1 ΜΙΚΕ".

4.    Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα εργάσιμων (30) ημερών από την 12/ 05/ 2023 έως 26/ 06/ 2023.

5.    Αρμόδια υπηρεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), Τμ. B' (Τηλ. 210 6417805, κ. Z. Παπαχατζάκης).

6.    Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=491

7.    Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε Ημαθίας την 12 Μαΐου 2023.


Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης - πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies