ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με τους Γενικούς Γραμματείς Δήμων, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α' 163).
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ με αρ. φύλλου 2018/9.9.2011, τ. Β' ) με τον οποίο έχει συσταθεί θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα.
 4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες,
 5. Τα προσόντα της κ. Εξαδακτύλου Παρασκευής του Αποστόλου και της Ελένης, που ανταποκρίνονται

πλήρως στις απαιτήσεις της παραπάνω θέσης.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Διορίζουμε την κ. Εξαδακτύλου Παρασκευή του Αποστόλου και της Ελένης, Πτυχιούχο της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & κάτοχο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, σε κενή οργανική θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 και τις αρμοδιότητες της θέσης της που περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ με αρ. φύλλου 2018/9.9.2011, τ.

Β' ) .

Η απόφαση αυτή να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, περίληψη της οποίας θα δημοσιευθεί, μετά τον κατά νόμο έλεγχό της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοινοποιείται:

 1. κ. Δήμαρχο
 2. Αντιδημάρχους
 3. Δ/ντες Υπηρεσιών
 4. Προϊσταμένους Υπηρεσιών
 5. Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. Γραφείο Μισθοδοσίας
 7. κ. Εξαδακτύλου Παρασκευή

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies