ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

                                                       

                                                           

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2019

 

Ο Δήμος Ηρ. Πόλης Νάουσας, σύμφωνα με τις  υπ΄αριθ. 183/2019 και 184/2019  Κανονιστικές  Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις  οποίες  ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού και η πραγματοποίησή της για το έτος 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (Α΄171), δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για την εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ.

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης από 19 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου 2019.

Υποβολή  δικαιολογητικών  από 02/05/2019 έως και 20/05/2019

Δικαιολογητικα

 Α. Το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, χορηγείται από την υπηρεσία και θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) α)Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ    με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων       ή

  β) βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4497/2017 από τον οικείο Δήμο (δραστηριοποίηση υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας)         ή

  γ) βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο για εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση           ή

  δ) άδεια φυσικού προσώπου διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπά έργα πρωτότυπης , αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας       ή

  ε) αδειούχους  φορείς Κ.Α.Λ.Ο.  για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ίδιας παραγωγής των μελών τους (μία θέση ανά τέσσερα μέλη).

2) Φωτοτυπία  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής ή Διαβατηρίου.

3) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

4) Για διάθεση τροφίμων και ποτών:

α) Βεβαίωση της Υγειονομική Υπηρεσίας  ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής  νομοθεσίας (βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινού χώρου ή οχήματος) .

β)Πιστοποιητικό υγείας .

5)Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται μετά την έγκριση και ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων ).

6) Δημοτική Ενημερότητα από τον  Δήμο Νάουσας.

 

Β. Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάουσας  που επιθυμούν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας του άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171), υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
3. Πιστοποιητικό Υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων).
4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

7. Δημοτική ενημερότητα.

Σημειώνεται ότι  με την βεβαίωση αυτή οι πωλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις & λοιπές οργανωμένες αγορές των Δήμων όλης της χώρας για το έτος 2019.


Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων  , ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2332350631 (κος Μπατιάνης Αθανάσιος), 2332350633 (κα Μίλη Μαρία) και για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ 2332350369 (κα Σαμαλίκα Χρίστίνα).

 

 

                                                                                       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

    Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

 

 

Κοινοποίηση:

  • Στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων, και των ΚΕΠ
  • Πρόγραμμα Διαύγεια
  • Ιστοσελίδα του Δήμου

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies