Αναστολή για προληπτικούς λόγους

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς επίσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του Ν. 3852/2010
  2. To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ’ υπο-περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1δ/Γ.Π.οικ14947/4-3-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΨΦΓ3465ΦΥΟ-ΩΞΩ) με θέμα «Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές περιοχής ευθύνης σας»
  4. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
  5. H Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020)
  6. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 34987/Δ5 / 9-3-2020 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προσωρινή αναστολή της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., λοιπών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Π.Ε. και Δ.Ε. και του μαθήματος της κολύμβησης
  7. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. (ΦΕΚ 783/ Τεύχος Β/ 10-3-2020)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναστέλλουμε για προληπτικούς λόγους τη λειτουργία όλων των:

  1. εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς επίσης
  2. του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, για χρονικό διάστημα 14 ημερών.  
  3. Επισημαίνεται ότι οι υπόλοιπες αθλητικές υποδομές θα παραμείνουν ανοιχτές, οι προπονήσεις και οι αγώνες των αθλητικών σωματείων θα διεξάγονται κανονικά, αλλά χωρίς την παρουσία κοινού.

Η παρούσα ισχύει μέχρι νεοτέρας καθώς επίσης να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της υγιεινής των χώρων θα ληφθούν με κάθε εφικτό και επιτρεπτό τρόπο, προκειμένου να συνεχίσει -κατόπιν της εν λόγω αναστολής- η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των δομών αυτών προς όφελος των δημοτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Μ.Ε.Δ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies