ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (3/11) το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριο θέμα ήταν η έγκριση της πρώτης φάσης του Σχεδίου Ανάπτυξης του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» και της ευρύτερης περιοχής, την οποία παρουσίασαν τα στελέχη της εταιρίας KANTOR και της συνεργαζόμενης ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ, που είναι ο Τεχνικοοικονομικός Σύμβουλος του Δήμου και εκπόνησε τη μελέτη στο πλαίσιο το Ν.3389/05 περί ΣΔΙΤ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός είπε ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του χιονοδρομικού κέντρου «3-5 Πηγάδια» και της ευρύτερης περιοχής του Δημοτικού Δάσους είναι από τα σοβαρότητα ζητήματα της Νάουσας και πρώτη προτεραιότητα της Δήμου. Τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή διεκδίκησε και πέτυχε το 2003, με ειδική νομοθετική ρύθμιση στο Δασικό Νόμο 3208/03, να περιέλθει στην απόλυτη κυριότητα του Δήμου το σύνολο του δημοτικού δάσους, έκτασης 72.000 στρεμμάτων. Υπογράμμισε ότι επιλύθηκε οριστικά, το ζήτημα της συγκυριότητας του Δημοσίου στο 1/5 δασόκτημα «Κανέλλη» έκτασης 46.000 στρεμμάτων, το οποίο από τις δεκαετίες του ‘60 και ‘70 ήταν αίτημα όλων των Δημοτικών Αρχών, γιατί αποτελούσε τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξή του. Η δική μας Δημοτική Αρχή, όπως είπε, ευτύχησε να δώσει λύση στο ζήτημα και να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη του Δημοτικού Δάσους. Το επόμενο βήμα, είπε ότι ήταν να προχωρήσουμε στην εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης ένα “master plan”, το οποίο θα μας έδειχνε το δρόμο της ανάπτυξης. Υπενθύμισε ότι την μελέτη αυτή ανέλαβε να προωθήσει η ΔΕΤΑΒ και ανατέθηκε στην Καναδική Εταιρία Ecosign, που είναι από τις μεγαλύτερες και αρτιότερες εταιρείες σχεδιασμού χιονοδρομικών κέντρων. Η μελέτη εκπονήθηκε και περιελάμβανε το σχεδιασμό, τις πίστες, χωροθετήσεις κλπ. η οποία παρουσιάσθηκε και μάλιστα σε ανοικτή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στο Δημοτικό Θέατρο. Το τρίτο βήμα ήταν η ένταξη του έργου αξιοποίησης του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» και του Δημοτικού Δάσους στο Πρόγραμμα «Θησέας» το 2005, που έγινε έπειτα από αίτημα που υπέβαλλε ο Δήμος στο Υπουργείο Εσωτερικών (μέτρο 3.1 β, υποπρόγραμμα 3: «Υποστήριξη της Προσυμβατικής Διαδικασίας των Συμπαράξεων ΟΤΑ με τους Ιδιώτες») και βασίστηκε στο Ν. 3383/2005. Τόνισε ότι η πρόταση του Δήμου στο Υπουργείο ήταν για χρηματοδότηση με το ποσό των 110.000 ευρώ, και επειδή πήρε υψηλή βαθμολογία εντάχθηκε τελικά με ποσό 260.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως είπε, λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστά προβλήματα αποβιομηχάνισης και ανεργίας που είχε και έχει η πόλη, θεωρήθηκε ως βασικός πολιτικός στόχος να αξιοποιηθεί ο πλούτος που διαθέτει η περιοχή για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, με το θεσμικό πλαίσιο των Συμπράξεων, και με στόχο την απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γιατί ουσιαστικά η φιλοσοφία των ΣΔΙΤ σε αυτό αποβλέπει, γι’ αυτό και προχώρησε το Υπουργείο σε έγκριση της πρότασής μας. Στη συνέχεια ο κ. Καραμπατζός αναφέρθηκε στο ιστορικό της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από το Μάιο του 2006, όποτε ξεκίνησαν τα στάδια ωρίμανσης του έργου με τη διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την πρόσληψη του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και την υποστήριξη του Δήμου στη φάση της προσυμβατικής διαδικασίας. Το Μάρτιο του 2007, η Δημαρχιακή Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τον Ιούλιο του 2007 υπογράφηκε η Σύμβαση με τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο την εταιρία KANTOR, που συνεργάζεται με την ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. Είπε ότι στις 4 Απριλίου του 2008, συναντήθηκε στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Λεωνίδα Κορρέ, στην οποία συμμετείχαν τα στελέχη της ΚΑNTOR και ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Γ. Αδαμίδης, στην οποία δόθηκαν οδηγίες, και διαπιστώθηκε ότι για να προχωρήσει το έργο στη β΄ φάση θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ωρίμανσης (όπως χαρακτηρισμός περιοχών, αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων, περιβαλλοντικές μελέτες, εγκρίσεις κλπ.). Υπογράμμισε ότι έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει πολιτική βούληση να προωθηθεί το έργο της αξιοποίησης του Δημοτικού Δάσους μέσω των ΣΔΙΤ (έχουν προχωρήσει έργα Συμπράξεων κυρίως από τα Υπουργεία) και αυτός ο νόμος, όπως είπε, είναι κλειδί και ένα εργαλείο που διευκολύνει την ανάπτυξη με ιδιωτικές επενδύσεις, ενεργοποιώντας δημόσιους φορείς για να αξιοποιήσουν αδρανείς περιοχές ή εκτάσεις. Επίσης, είπε ότι στα πλαίσια των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση για τη Νάουσα, στον άξονα 2, περιλαμβάνονται έργα που αφορούν τον τουρισμό και το χιονοδρομικό κέντρο. Χαρακτήρισε το έργο της αξιοποίησης του Δημοτικού Δάσους, δύσκολο και σύνθετο, αλλά από την εξέλιξη της διαδικασίας περιμένει η τοπική κοινωνία να δει οφέλη στην ανάπτυξη και την απασχόληση και ότι έρχεται σε συνέχεια των μεγάλων έργων που έχουν υλοποιηθεί ή ολοκληρώνονται (Πανεπιστήμιο, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολή Αριστοτέλους, σύνδεση με την Εγνατία Οδό, κλειστό κολυμβητήριο κλπ.) καθώς και στις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής για το άνοιγμα της πόλης από την απομόνωση που τα τελευταία 20-30 χρόνια χαρακτήριζε τη Νάουσα.

Αναφέρθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής του έργου από το Δήμο Νάουσας, την οποία αποτελούν οι: κ.κ. Γ. Αδαμίδης, Γ. Στεφανίδης, Π. Κυριακίδης, και ευχαρίστησε τα μέλη της άτυπης επιτροπής που είχε το ενδιαφέρον και την αγωνία για το ζήτημα, η οποία συνεδρίασε αρκετές φορές, και την αποτελούσαν οι κ.κ.: Γ. Πολάκης - πρώην Δήμαρχος Νάουσας, Δρ. Γκαντός, Κ. Μητσιάνης, Γ. Αλδάκος, Στ. Μερτζάνης, Α. Ταμπούρης, Ξανθίδης, Δημ. Γυρούσης, και Τ. Βαλσαμίδης. Επίσης ο Δήμαρχος εξήρε τη συμβολή του Αντιδημάρχου και Προέδρου της ΔΕΤΑΒ κ. Χρ. Παππά και του Δημ. Συμβούλου κ. Γ. Γιαννικουρή που βοήθησε σημαντικά σε τεχνικά θέματα. Κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την πρώτη φάση του Σχεδίου Ανάπτυξης που περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό σχέδιο, το πλάνο marketing, το σύντομο οδηγών διαδικασιών και εγκρίσεων και το έντυπο υποβολής του αιτήματος προς του Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη του έργου και επίσημα στο Ν. 3389/2005 των ΣΔΙΤ και την έναρξη της β΄ φάσης μετά την έγκριση των σταδίων ωρίμανσης (περιβαλλοντικές μελέτες, εγκρίσεις κλπ.). Ακόμη είπε ότι οι διαδικασίες είναι γραφειοκρατικές, υπογραμμίζοντας τον δύσκολο και σκληρό ανταγωνισμό που υπάρχει από άλλα χιονοδρομικά κέντρα καθώς και στις κλιματικές αλλαγές που επιδρούν αρνητικά. Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος είπε ότι η αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου και του Δημοτικού Δάσους με τις Συμπράξεις Δήμου και ιδιωτών, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες θα γίνονται στα “Πηγάδια”, την “Ντορντόπολη” το “Μπαλκόνι” κ.ά., και τους δώδεκα μήνες (όπως σκι, αθλητικό κέντρο προετοιμασίας ομάδων, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.) θα αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης για την περιοχή της Νάουσας, αποδίδοντας πολλαπλά οφέλη στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Ακολούθησε η παρουσίαση από τα στελέχη της KANTOR και της ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. Η κα. Μιχαηλίδου στην παρουσίασή της, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο θεσμικό καθεστώς και τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν την περιοχή του Δημοτικού Δάσους (δασική νομοθεσία, περιοχή Natura, ΖΟΕ, Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού). Επίσης παρουσίασε τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την αλλαγή χρήσης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τις διατάξεις που ισχύουν για τους όρους δόμησης ξενοδοχειακών, τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το τεχνικό σκέλος του έργου και τα προτεινόμενα σενάρια ανάπτυξης στο Χ.Κ.

”3-5 Πηγάδια” και στην “Ντορντόπολη”, παρουσίασε ο κ. Λεουτσαράκος της ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ.

Ειδικότερα, για το Χιονοδρομικό Κέντρο “3-5 Πηγάδια” στον τομέα των δραστηριοτήτων του βουνού προτείνοται:

1. Διατήρηση/διαπλάτυνση των υφιστάμενων πιστών και προσθήκη 7 νέων πιστών δυτικά στις θέσεις «5 Πηγάδια», «Καταφύγιο» και «Παλιό Καταφύγιο»

2. Κατάργηση μέρους των υφιστάμενων συστημάτων μεταφοράς και εγκατάσταση 3 σύγχρονων συστημάτων υψηλής δυναμικότητας μεταφοράς

3. Ανακαίνιση καφετέριας βουνού

4. Ανακαίνισε καταφυγίου Ε4

5. Διαμόρφωση διαδρομών ski αντοχής

Στον τομέα της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων στη βάση του Χιονοδρομικού Κέντρου προτείνεται: η συμπλήρωση των εγκαταστάσεων Βάσης στα 3 Πηγάδια για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χιονοδρόμων και την υποστήριξη της νέας λειτουργίας του Χ/Κ, που περιλαμβάνει:

1. αναβάθμιση/συμπλήρωση των χιονοδρομικών υπηρεσιών (υποδοχή, έκδοση εισιτηρίων, εστίαση, καταστήματα εξοπλισμού/σχολή ski, σημεία ανάπαυλας κλπ.) με την κατασκευή νέων κτιρίων εξυπηρέτησης

2. αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των λειτουργιών υποστήριξης του Χ/Κ (συντήρηση, ηλεκτροδότηση, Α’ βοήθειες, ασφάλεια, διοίκηση κλπ.)

3. κατάργηση του γηπέδου

4. αναβάθμιση οδού πρόσβασης και χώρων στάθμευσης

Για την ανάπτυξη στην “Ντορντόπολη” το προτεινόμενο σενάριο στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων περιλαμβάνει:

1. ανάπτυξη Α’ φάσης Ντορντόπολης, Πίστα αρχαρίων, Πάρκο Αθλοπαιδιών, Παγοδρόμιο Park/Snow Play Zone/Playground, χώροι στάθμευσης, υλοποίηση νέας οδικής πρόσβασης 1.800μ., επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω. (οργανισμοί κοινής ωφέλειας).

2. ανάπτυξη Ξενώνων σε κτίρια τύπου πολυκατοικιών επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας 80 κλινών.

3. ανάπτυξη Ξενώνων σε κτίρια τύπου πολυκατοικιών επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας 80 κλινών.

4. ανάπτυξη Ξενώνων σε κτίρια τύπου μονοκατοικίας χωρητικότητας 30 κλινών.

5. κτίριο εξυπηρέτησης Ξενώνων επιφάνειας 1.000 τ.μ. και Ξενώνες 55 κλινών

6. δυνατότητα επέκτασης Ξενώνων σε ένα τομέα Β’ Φάσης.

7. διάθεση ζώνης Camping, όπως ορίζεται στο Master Plan χωρητικότητας περίπου 80 trailers και 160 κλινών, που θα διαχειρίζεται ο Δήμος.

Στον τομέα της ανάπτυξης προπονητικού και αθλητικού τουρισμού στην Ντορντόπολη, προτείνεται:

1. Κέντρο Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) στο κεντρικό Συγκρότημα του οικισμού με κλειστό Κολυμβητήριο, Γυμναστήριο, Προπονητήριο και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

2. Κτίριο γενικής υποστήριξης Αθλητικού Κέντρου (εστίαση, αναψυχή)

3. Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου

4. Γήπεδα Βόλεϊ

5. Γήπεδα Μπάσκετ

6. ανάπτυξη Ξενοδοχείου 4 αστέρων πλησίον του Αθλητικού Κέντρου χωρητικότητας 80 κλινών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που προτείνονται στο Χιονοδρομικό Κέντρο και την “Ντορντόπολη ανέρχεται σε 40,3 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια η κα. Αθανασοπούλου παρουσίασε τη χρηματοοικονομική ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης και τη μεθοδολογία και τα στοιχεία που μελετήθηκαν ώστε να διαμορφωθεί το προτεινόμενο σενάριο. Σημείωσε ότι πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί από επενδυτή που θα έχει την τεχνογνωσία, και θα μπορέσει να αξιοποιήσει ένα επιπλέον ποσοστό έκπτωσης 20% που συνήθως δίνεται στα έργα των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτών. Αναφέρθηκε στο χρηματοοικονομικό μοντέλο (έσοδα-έξοδα) για μια περίοδο 28 ετών δηλ. 25 χρόνια που θα είναι η διάρκεια της εκμετάλλευσης και τρία χρόνια για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επίσης, παρουσίασε την ανάλυση των προβλεπόμενων εσόδων ανά δραστηριότητα και τα έξοδα λειτουργίας, ενώ καταλήγοντας επισήμανε ότι η κάλυψη του κόστους της επένδυσης με χρηματοδότηση έργων υποδομής από το Δημόσιο (οδικά έργα, αποχέτευση, πυρόσβεση) προβλέπεται να προσφέρει συνολική απόδοση 9,1% η οποία είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Μετά από την παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης έγιναν τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων, πολιτών και στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους.

Στη δευτερολογία του ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη συζήτηση του θέματος, και απαντώντας στις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων είπε ότι για την αποχώρηση της μείζονος μειοψηφίας και τη μη συμμετοχή της στη συνεδρίαση, δεν θα απολογείται η πλειοψηφία, γιατί και πότε αποχωρεί ή για το πότε θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σημείωσε ότι ο κ. Γ. Γιαννακουρής, μέλος της παράταξης τού κ. Σπάρτση, συμμετείχε στην επιτροπή και είναι απόλυτα ενήμερος για το θέμα και ότι αρκετές από τις παρατηρήσεις του έγιναν αποδεκτές από τους μελετητές. Για την άτυπη επιτροπή, είπε ότι ο ρόλος της ήταν συμβουλευτικός και αφορούσε το χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης (master plan) που εκπονήθηκε από την ecosign, διευκρινίζοντας ότι από το νόμο προβλέπεται η Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από τρία μέλη, Στελέχη του Δήμου, τα οποία ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και ασχολήθηκαν με την παραλαβή του φακέλου. Απαντώντας στις δύο απόψεις που ακούστηκαν, να δοθούν όλα σε ιδιώτες ή να μην γίνει τίποτα στο βουνό, είπε ότι η Δημοτική Αρχή κινείται στη μέση και δεν είναι των άκρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τα επιμέρους ζητήματα, αλλά και τα μηνύματα από την κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν αιθεροβατούμε, είμαστε ρεαλιστές και κάνουμε ρεαλιστικά και νόμιμα βήματα. Σημείωσε ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών, και ότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, αφού το ζήτημα της ανάπτυξης του βουνού βρίσκεται ακόμα στην πρώτη φάση. Τώρα θα υποβληθεί το αίτημα στο Υπουργείο στη Γραμματεία των Σ.Δ.Ι.Τ., για να ακολουθήσει η δεύτερη φάση που και εκεί θα γίνει και πάλι διάλογος και διαβούλευση για τους όρους της σύμβασης, τα ανταποδοτικά οφέλη, τη χρονική διάρκεια κλπ. Γι’ αυτό είπε ότι πρέπει να υποβληθεί το αίτημα, και παρουσίασε έγγραφο που αναφέρει τα έργα και τις πράξεις που υλοποιούνται με το θεσμό των ΣΔΙΤ από Υπουργεία και Νομαρχίες, λέγοντας ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, και δήλωσε με έμφαση ότι το βουνό θα μείνει στη Νάουσα, δεν το ξεπουλάμε αλλά παραχωρούμε μόνο χρήση, συνεργαζόμαστε για την αξιοποίησή του. Δεν ξεπουλάμε, αξιοποιούμε.

Καυτηρίασε την αναφορά που έγινε για το έργο της Αράπιτσας, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το θέμα του δημοτικού δάσους, γιατί δεν παραχωρήθηκε το ποτάμι σε ιδιώτες, αλλά αντίθετα έγιναν σημαντικά έργα, τα οποία θα παρουσιασθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι τα δημοτικά έργα στην Αράπιτσα σύντομα τελειώνουν και τώρα είναι η σειρά να κινηθεί και η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Εμείς τολμήσαμε, είπε και προχωρήσαμε κάτι που για 30 χρόνια έμενε μόνο στα λόγια και σε απλές συζητήσεις. Σημείωσε ότι μπορεί να υπάρχουν μειονεκτήματα ή παραλείψεις, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μέχρι τη δεύτερη φάση. Για το κόστος της επένδυσης είπε ότι ο νόμος για τα ΣΔΙΤ στο Αρθρο 3, είναι σαφής και ορίζει τι θα κάνει το κράτος με τον επενδυτή, θέτοντας ως βάση το συμβατικό αντάλλαγμα με χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

Άρθρο 3: «Με αποφάσεις της η ΔΕΣΔΙΤ:

(α) Εγκρίνει την υπαγωγή Συμπράξεων στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανακαλεί τέτοιες εγκρίσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5.

(β) Αποφασίζει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του καταβλητέου στους ιδιωτικούς φορείς συμβατικού ανταλλάγματος,

(γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμπραξης,

(δ) λαμβάνει κάθε άλλη συναφή απόφαση»

Και αυτό, όπως είπε, είναι το «κλειδί», δηλαδή ότι θα κάνει έργα και το Δημόσιο (δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση κλπ.) και έτσι το κόστος κατασκευών θα μειωθεί σημαντικά, ώστε το έργο να είναι ελκυστικό για τον όποιο επενδυτή. Άλλωστε, ήδη υπάρχει εκφρασμένη η πολιτική βούληση της κυβέρνησης μέσω του υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη και της Ειδ. Γραμματείας ΣΔΙΤ το συγκεκριμένο έργο να προωθηθεί. Ακόμη, ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι η πρόταση του Δήμου αφορούσε την αξιοποίηση όλης της έκτασης των 72.000 στρεμ. του δημοτικού δάσους (Γραμμένη, Άγιος Νικόλαος, Παλαιοχώρι, Γουρνόσοβο, Ασβεστραριές κλπ.), όμως τελικά προτείνονται οι περιοχές του Χ.Κ. στα Πηγάδια και η Ντορντόπολη, γιατί ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη του επενδυτή (όμιλος ή εταιρία) είναι ρεαλιστικός, βιώσιμος με κύριο χαρακτηριστικό ότι αφορά σ’ ένα ενοποιημένο σύνολο, το οποίο διαθέτει φήμη και πελατεία. Είπε ότι έτσι δίνεται η ευκαιρία και σε άλλους επενδυτές να αξιοποιήσουν οι ίδιοι περιοχές του δημοτικού δάσους τα μικρότερα «φιλέτα». Τόνισε ότι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδίου ανάπτυξης είναι η συμμετοχή του Δημοσίου μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αυτό γίνεται με Διυπουργικές Αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των έργων. Σημείωσε ότι δεν πρόκειται με την επένδυση να καλυφθούν οι 3.500 θέσεις εργασίας που χάθηκαν από τη βιομηχανία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν αρκετές θέσεις και κυρίως θα στηριχθούν άμεσα ή έμμεσα πολλές συμπληρωματικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις της Νάουσας.

Στην προσπάθεια για ένταξη του Σχεδίου Αξιοποίησης του Δημοτικού δάσους στα ΣΔΙΤ, ο κ. Καραμπατζός ζήτησε τη συμβολή όλων, με στόχο τη διεκδίκηση και την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως έγινε με επιτυχία και εγκρίθηκαν 3 εκ. ευρώ με τα οποία θα ολοκληρωθεί το Κολυμβητήριο, ο Δρόμος Νάουσας-Αγίου Νικολάου και η ανάπλαση στις Πηγές Αγίου Νικολάου.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies