ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Χρήσιμα και ουσιαστικά ήταν συμπεράσματα της ενημερωτικής ημερίδας με θέμα το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου, η οποία έγινε τη Δεύτερα (11/2) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημιακού Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας στο κτίριο «Λόγγου-Τουρπάλη».

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζός, στο χαιρετισμό είπε:

«Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και παραβρίσκεστε στην αποψινή εκδήλωση. Ιδιαίτερα, ευχαριστώ τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, εισηγητές της Ημερίδας: Τον καθηγητή τον κ. Σάχαλο, ο οποίος ως επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου μας, στο έργο του Ευρυζωνικού Δικτύου, συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση των διαδικασιών του έργου. Τον Καθηγητή κ. Ρουμελιώτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και τους κ.κ. Σμυρλόγλου και Κλακάλα, της εταιρίας ELECNET, που ανέλαβαν το έργο κατασκευής του Δικτύου.

Θεωρώ, ότι είναι μια εκδήλωση σημαντική και χρήσιμη. Σημαντική γιατί αφορά ένα μεγάλο έργο, όπως είναι το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών. Και χρήσιμη γιατί, θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση όλων, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα όπως: τί είναι ευρυζωνικό δίκτυο, τί προσφέρει, ποιες θα είναι οι ωφέλειες; πώς θα εκτελεστεί το έργο;

Για το Δήμο μας ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση των υποδομών της Νάουσας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ψηφιακή τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες κλπ.) είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Και το Ευρυζωνικό Δίκτυο είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής. Με την ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει τις υποδομές του Δήμου μας, θέτοντας τη Νάουσα, στην πρώτη ταχύτητα των πόλων που αξιοποιούν τη ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ με δυό λόγια, στο ιστορικό του έργου. Πως, δηλαδή, ξεκίνησε η διαδρομή από την υποβολή του αιτήματός μας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, πριν από λίγες ημέρες.

•Απρίλιος 2005, υποβολή τεχνικών δελτίων

•10/8/2005: Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας Οικονομικών. (Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης).

•27/3/2006: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια διαγωνισμού.

•19/1/2007: Λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης του Δήμου Νάουσας.

•26/1/2007: Αποσφράγιση προσφορών

•9/3/2007: Ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

•19/9/2007: Ολοκλήρωση αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

•15/10/2007: Ολοκλήρωση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

•Κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη αναδόχου του έργου, από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, (αριθμ. απόφασης 165/2007).

•29/1/2008: Υπογραφή σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία ELECNET

Ο προϋπολογισμός του έργου που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 580.148, 64 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ., 75% από το ΕΠΤΑ και 25% από Εθνικούς πόρους.

Στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών, προβλέπεται η σύνδεση 29 Δημοσίων κτιρίων και υπηρεσιών κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου μας.

Όπως: Δημαρχείο, Πανεπιστήμιο, ΔΕΥΑΝ, ΚΕΠ, Μουσεία, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο, Εστία Μουσών, ΚΑΠΗ, Νοσοκομείο, Διοικητήριο-Δ.Ο.Υ., Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ, Γυμνάσια, Δημοτικά Σχολεία, Πυροσβεστική, Σχολή Αστυφυλάκων κ.ά.

Θέλω, να τονίσω ότι δεν είναι τυχαία επιλογή της αίθουσας αυτής του Πανεπιστημιακού Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας της πόλης μας. Αντίθετα, το Πανεπιστημιακό Τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004, έχει γνωστικό αντικείμενο που αφορά τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά συστήματα. Και να θυμίσω, ότι για να έρθει το συγκεκριμένο Τμήμα, με αυτό το νέο και πρωτοποριακό γνωστικό αντικείμενο, κάναμε μεγάλη προσπάθεια, με τη συνεργασία και συμπαράσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το 2005, προχωρήσαμε στη εσωτερική δικτύωση των Υπηρεσιών του Δήμου μας, στην εγκατάσταση κόμβου και δικτυακού τόπου (site), το οποίο κάθε μέρα επισκέπτονται χιλιάδες χρήστες του internet. Επίσης, το προσωπικό του Δήμου επιμορφώνεται και εκπαιδεύεται σε τακτά διαστήματα, στη χρήση προγραμμάτων και τεχνολογιών Πληροφορικής, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα και γρηγορότερα στις απαιτήσεις της εποχής, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των Δημοτών. Ακόμη, το 2007, έγινε αντικατάσταση και προμήθεια νέων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις υπηρεσίες του Δήμου μας. Βέβαια, η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δήμου μας είναι συνεχής και σε όλα τα επίπεδα.

Ως Δήμος παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είμαστε σε ετοιμότητα και διεκδικούμε έργα, ώστε η Νάουσα να είναι μια πόλη σύγχρονη στον 21ο αιώνα, και να μπορεί να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής.

Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι κομπάρσοι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια. Κι αυτό δεν μπορεί είναι σχήμα λόγου. Οφείλουμε και το κάνουμε πράξη με έργα- κυρίως για τους νέους μας, για τη ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ- όπως είναι το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών.

Ο επόμενος, οραματικός στόχος μας είναι η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου, υψηλής τεχνολογίας. («Ψηφιακό Επιχειρηματικό Πάρκο»), το οποίο σε συνδυασμό με το Πανεπιστημιακό Τμήμα, και το Μητροπολιτικό Κέντρο Οπτικών Ινών, θα δώσει το νέο και σύγχρονο στίγμα της Νάουσας στον 21ο αιώνα. Είναι ένα έργο, το οποίο έχουμε εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στο να φτάσουμε σήμερα στην ευχάριστο σημείο, να μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το σημαντικό έργο.

Και να τονίσω ότι θα πρέπει οι συμπολίτες μας να δείξουν κατανόηση το διάστημα κατασκευής του έργου για τα τυχόν προβλήματα που φυσικό είναι να δημιουργηθούν.

Το έργο θα είναι μόνιμο, ενώ η όχληση προσωρινή.

Ακολούθησε η εισήγηση του καθηγητή φυσικής του Α.Π.Θ. κου Ι. Σάχαλου, ως επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής (Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών) που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου στο έργο του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών. Ο κ. Σάχαλος αναφέρθηκε στην έννοια της ευρυζωνικότητας και τις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη (τρόπος παραγωγής, επενδύσεις, αγορά εργασίας κλπ.). Τόνισε ότι στη μεταβιομηχανική εποχή που διανύουμε, η κοινωνία της γνώσης και η επένδυση σε ανθρώπους με ιδιαίτερες δεξιότητες και μυαλό είναι τα στοιχεία που κυριαρχούν. Είπε ότι οι τάσεις που επικρατούν σε όλο τον κόσμο, χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια μείωσης του περιθωρίου κέρδους, του εργατικού κόστους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αλλαγή στην απασχόληση και τον επαγγελματικό ανταγωνισμό. Χαρακτήρισε το ευρυζωνικό όραμα, ως αναγκαιότητα και λύση στα προβλήματα των γενεών που έρχονται. Για το μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε εθνικό επίπεδο, είπε ότι τα κρίσιμα ζητήματα αφορούν τις υποδομές της γνώσης και τις διαδικασίες πρόσβασης για να φτάσουμε το ευρυζωνικό δίκτυο σε κάθε σπίτι. Για το Ευρυζωνικό Δίκτυο του Δήμου Νάουσας είπε ότι ακολουθήθηκε η διεθνής επιστημονική μεθοδολογία (καθορισμός στόχων, κοινωνικό πλαίσιο, συγκέντρωση δεδομένων, θέσπιση κριτηρίων κλπ.) και υπήρξε πολύ καλή συνεργασία του Α.Π.Θ. με τα στελέχη του Δήμου Νάουσας. Ανέφερε τα ειδικά κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν το δίκτυο (όπως η τεχνολογική ουδετερότητα, αρχή της πλεονάζουσας ουδετερότητας, η συνέργια και η συμπληρωματικότητα). Καταλήγοντας ο κ. Σάχαλος είπε ότι με την ολοκλήρωση του έργου, «η ψυχή» του Ευρυζωνικού Δικτύου θα βρίσκεται στο Δημαρχείο της Νάουσας, όπου έχει παραχωρηθεί ειδικός χώρος για την τοποθέτηση του κεντρικού κόμβου.

Στη συνέχεια μίλησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Μ. Ρουμελιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στις εφαρμογές του ευρυζωνικού δικτύου στην πληροφορική. Είπε ότι η ευρυζωνικότητα προσφέρει ταχύτερη και διαρκή σύνδεση με το διαδίκτυο (internet) σε υψηλές ταχύτητες, πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο. Τόνισε τη σημασία του ευρυζωνικού δικτύου για τους πολίτες, λέγοντας ότι βελτιώνει την καθημερινή ζωή, προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών, διασφαλίζει τη συνεχή κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση κ.ά. Για το Δημόσιο τομέα είπε ότι η σημασία του δικτύου, αφορά την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των Δημοσίων Υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, και τη μείωση του χάσματος μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Αναφέρθηκε στους τομείς-περιοχές εφαρμογής του ευρυζωνικού δικτύου όπως: εκπαίδευση, υγεία, τηλεδιάσκεψη, μετάδοση εικόνας-ήχου, Δημόσια Διοίκηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενημέρωση, ψυχαγωγία, εργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, τραπεζικές συναλλαγές. Καταλήγοντας, είπε ότι η ευρυζωνικότητα στη χώρα μας ξεκίνησε με αρκετή καθυστέρηση και έτσι σήμερα το ποσοστό πρόσβασης ανέρχεται στο 9%. Εξέφρασε, όμως, την αισιοδοξία του ότι ο ρυθμός επέκτασης της ευρυζωνικότητας θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Στο τρίτο μέρος της ημερίδας, ο κ. Θ. Σμυρλόγλου, στέλεχος της εταιρείας ELECNET Α.Ε., που είναι ανάδοχος του έργου, παρουσίασε στοιχεία του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Νάουσας, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Είπε ότι στην Ελλάδα τα Ευρυζωνικά Δίκτυα γίνονται σε 73 Δήμους. Ειδικότερα, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι 8 Δήμοι από τους οποίους 3 στο Νομό Ημαθίας (Νάουσα, Βέροια, Αλεξάνδρεια). Για το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Νάουσας, είπε ότι η κατασκευή του θα ξεκινήσει το Μάρτιο, και προβλέπει τη σύνδεση 29 χρηστών, που είναι κτίρια Δημοσίων Υπηρεσιών και φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα. Ειδικότερα, η οπτική ίνα του δικτύου της Νάουσας θα έχει συνολικό μήκος 14.400μ., θα τοποθετηθεί σε συνολικό μήκος 7χλμ, για το οποίο θα ανοιχθούν συνολικά 44 φρεάτια και η εκσκαφή θα γίνεται με ρυθμό 200μ. ημερησίως. Επισήμανε ότι το έργο είναι μικρής όχλησης, γίνεται με ειδικό μηχάνημα και εξοπλισμό που αποκαθιστά πλήρως το οδόστρωμα εντός δύο εργάσιμων ημερών. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και ότι για προληπτικούς λόγους θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα. Είπε το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, αφού πρώτα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τους άλλους φορείς που έχουν δίκτυα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΝ), γίνει η ακριβής αποτύπωση κι ο έλεγχος στην περιοχή όπου θα τοποθετηθεί η οπτική ίνα. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερα μέχρι 31/12/2008, που είναι η καταληκτική ημερομηνία όλων των έργων του Γ΄Κ.Π.Σ.

Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Το συντονισμό της ημερίδας είχε η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου κα. Μαρία Καρυδά. Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ι. Παπαστόϊκας, ο Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Παππάς, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Χαλκιάς, εκπρόσωποι Δημ. Υπηρεσιών, φορέων, συλλόγων και των σχολείων που θα συνδεθούν με το ευρυζωνικό δίκτυο του Δήμου, φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας, στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επαγγελματίες και εκπαιδευτικοί της Νάουσας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής κ.ά.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies