ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα (29/1), ορίστηκαν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τις Επιτροπές του Δήμου για τη διετία 2007-08.

Συγκεκριμένα:

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Κ.Α.Π.Η.

1) Γιάντσης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Φέσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος), 3) Μακρυγιάννη Μαρία, 4) Λεπίδου Ευγενία, 5) Πηδάσης Αριστομένης, 6) Δεληχρήστου Ευαγγελία, 7) Μπολιός Ιωάννης, 8) Ευθυμιάδης Ιωάννης, 9) Παλιά Αναστασία. Αναπληρωματικά μέλη: 1) Μαλάκης Ιωάννης, 2) Κατσάνος Πολύδωρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

1) Καρυδά Μαρία (Πρόεδρος), 2) Χαλκιάς Γεώργιος (Αντιπρόεδρος), 3) Μαύρου-Σπετζούρα Γεωργία,4) Χατζηϊωαννίδου Κυριακή, 5) Μήτσαλα Ελένη, 6) Τούρας Λάζαρος, 7) Σιούγγαρη Φωτεινή, 8) Πιτάκη Μαρία, 9) Υφαντίδης Αχιλλέας. (Αναπληρωματικά μέλη: 1) Βλάχου Φανή, 2) Παπαστόϊκας Ιωάννης, 3) Ζάλιου Ευγενία).

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)

1) Ιτσκάρα-Θανασούλη Ευδοξία (Πρόεδρος), 2) Τσουκαλάς Θωμάς (Αντιπρόεδρος), 3) Πανούση Πόπη, 4) Παπαστόϊκας Γεώργιος, 5) Σιαμόγλου Έρη, 6) Γκέσιου Δήμητρα, 7) Οικονόμου Ελένη, 8) Σταμένου Ευφροσύνη, 9) Ρακιτζή Ευγενία. (Αναπληρωματικά μέλη: 1) Πάτσος Γιώργος, 2) Μέσκος Γιώργος).

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

1) Μαλάκης Ιωάννης (Πρόεδρος), 2) Πέτκος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος), 3) Προύσαλης Αθανάσιος, 4) Βλαχόπουλος Ιωάννης, 5) Μπόλας Αντώνιος, 6) Μελανίδης Άγγελος, 7) Παγκαλίδου Δέσποινα, 8) Αντιφάκος Γρηγόριος, 9) Ράντζιου Γεωργία, 10) Λεφούση Θωμαή, 11) Κοντοζής Δημήτριος. (Αναπληρωματικά μέλη: 1) Χαλκιάς Γεώργιος, 2) Πόπης Αναστάσιος).

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ν.Π.Ι.Δ.

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

1) Φουντούλης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Κιαγχίδου-Αμοιροπούλου Χρυσάνθη (Αντιπρόεδρος), 3) Μερτζάνης Σταύρος, 4) Παπαδόπουλος Σωτήριος, 5) Γιούρος Σταύρος, 6) Κουτσουφλιάνος Δημήτριος, 7) Γαλανός Νικόλαος, 8) Δασούλα-Πέϊου Χρυσή, 9) Λακηνάνος Αγγελάκης. (Αναπληρωματικά Μέλη: 1) Κατσάνος Πολύδωρος, 2) Χαλκιάς Γιώργος

Δ.Ε.Τ.

1) Γκαρνέτας Ιωάννης (Πρόεδρος), 2) Κατσάνος Πολύδωρος (Αντιπρόεδρος), 3) Σαράτσης Δημήτριος, 4) Κελεμουρίδης Ιωάννης, 5) Γυρούση-Καραμίχου Γεωργία, 6) Σαμαράς Χρήστος, 7) Παπάς Νίκος, 8) Καρανάτσιος Ιωάννης, 9) Μουμτσίδου Γκάλια, 10) Παπαδημητρίου Βασιλική, 11) Φίλης Αντώνιος. (Αναπληρωματικά Μέλη: 1) Παπάς Χρήστος, 2) Κοσμίδου Χαρά, 3) Γρηγορόπουλος Αντώνιος)

Δ.Ε.Τ.Α.Β.

1) Παππάς Χρήστος (Πρόεδρος), 2) Γυρούσης Δημοσθένης (Αντιπρόεδρος), 3) Κοκκίνου Αγάπη, 4) Πέτκου Αικατερίνη, 5) Οικονόμου Φανή, 6) Καραγιάννης Αθανάσιος, 7) Δαγκαλάκος Αναστάσιος, 8) Αλδάκος Γεώργιος, 9) Μπιτέρνας Αντώνιος, 10) Μπιτέρνας Δημήτριος, 11) Φουντούλης Γεώργιος. (Αναπληρωματικά μέλη: 1) Γκαρνέτας Ιωάννης, 2) Μαυρίδου Θεοδώρα).

ΔΗ.Π.Ο.Ν.

1) Καραμπατζός Αναστάσιος (Πρόεδρος), 2) Μπάϊτσης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος), 3) Ιτσκάρα Ευδοξία, 4) Στόϊου Σουλτάνα, 5) Μάλλιος Γεώργιος, 6) Μπάτσαλα Άννα, 7) Κύρου Νικόλαος, 8) Ιγνατιάδης Παναγιώτης, 9) Περισοράτης Κων/νος, 10) Τζέκος Κων/νος, 11) Καρυδά Μαρία. (Αναπληρωματικά μέλη: 1) Χαλκιάς Γεώργιος, 2) Γκαρνέτας Ιωάννης).

ΔΗ.Κ.Ε.ΝΑ.

1) Παπαστόϊκας Ιωάννης (Πρόεδρος), 2) Ιωσηφίδου Ίλια (Αντιπρόεδρος), 3) Ζήμνας Θωμάς, 4) Μπάμνιου Μαρία, 5) Τουμανίδης Παναγιώτης, 6) Μίσκος Δημήτριος, 7) Καρατσιώλης Θωμάς. (Αναπληρωματικά μέλη: 1) Φουντούλης Γεώργιος, 2) Χαλκιάς Γεώργιος).

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

1) Ιωσηφίδου Ίλια (Τακτικό μέλος), 2) Φουντούλης Γεώργιος (Τακτικό μέλος), 3) Γιάντσης Γεώργιος (Αναπληρωτής), 4) Λαφάρας Νικόλαος (Αναπληρωτής).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ

1) Λαφάρας Νικόλαος (Πρόεδρος), 2) Πασχούλας Βασίλειος (Πρόεδρος Τ.Σ. Αρκοχωρίου)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

1) Πάτσος Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Παπαδόπουλος Κων/νος (Πρόεδρος Τ.Σ. Γιαννακοχωρίου).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

1) Φουντούλης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Βασιλειάδης Αναστάσιος (Πρόεδρος Τ.Σ. Ροδοχωρίου)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

1) Παπαστόϊκας Ιωάννης (Πρόεδρος), 2) Αλματζής Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Σ. Στηνημάχου)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1) Παππάς Χρήστος (Πρόεδρος), 2) Προύσαλης Ευστράτιος (εκπρόσωπος Ο.Ε.Β.Ν.), 3) Κραγιόπουλος Βασίλειος (1ο Γραφείο Π.Ε. Ημαθίας), 4) Τάκης Γεώργιος (Δ/ντής 3ου Γυμνασίου), 5) Ρίζος Δημήτριος (Καθηγ. 2ου Εν. Λυκείου), 6) Μάκης Πάτροκλος (Καθηγ. 1ου Τ.Ε.Ε. Νάουσας). (Αναμένεται από φορείς ο ορισμός 2 ακόμη εκπρπσώπων).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

1) Καρυδά Μαρία (Πρόεδρος), 2) Σιούγγαρης Σπύρος, 2) Πολάκης Γεώργιος, 4) Αλματζής Χρήστος, 5) Αλεξίου Φωτεινή, 6) Λίγγου Ελισάβετ, 7) Ταούλα Αικατερίνη, 8) Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, 9) Πίπιλας Γεώργιος, 10) Κάλλης Άγγελος, 11) Βαρβέρης Κων/νος, 12) Μπιτέρνας Κων/νος, 13) Λεπίδου Ευγενία, 14) Θεοδωροπούλου Πόπη, 15) Σουμπασάκης Ελευθέριος.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1) Ταούλας Ιωάννης (Πρόεδρος), 2) Πανούσης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), 3) Στάνγκου Στέλλα, 4) Ζαρκατζιάς Στέφανος, 5) Καραμπινέση Ξένια (Ψυχολόγος) 6) Πατήρ Νίκου Αθανάσιος, 7) Κατσάνου Χριστίνα (Ψυχολόγος), 8) Χατζηιωαννίδης Λάζαρος (Ιατρός), 9) Σέρμπου Ευφραξία (εκπρ. ΔΗ.ΣΥ.Ν.), 10) Βερβέρη Μαρία (Ψυχολόγος), 11) Μπουρδάνου Παρασκευή.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

1) Πάτσος Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Αδαμίδης Γεώργιος, 3) Αιμονιώτης Ευάγγελος, 4) Βαδόλας Χρήστος, 5) (αναμένεται ο ορισμός εκπροσώπου του ΟΑΕΔ).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1) Αποστόλου Κων/νος (Πρόεδρος), 2) Γιαννακόπουλος Τρύφων, 3) Σιούγγαρης Ιωάννης, 4) Μαυρογιώργος Δημήτριος, 5) Βελής Νικόλαος, 6) Μάρας Σωτήριος, 7) Οικονόμου Μιχαήλ, 8) Μερτζάνης Σταύρος, 9) Αλδάκος Γεώργιος, 10) Ταμπακιάρης Κων/νος, 11) Μπουτάρης Ιωάννης, 12) Αδαμίδης Γεώργιος, 13) Μάντσιος Δημήτριος, 14) (ορισμός εκπρ. από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), 15) Κοτίδης Χρήστος.

(Αναπληρωματικό μέλος: 1) Καραμπινέσης Νικηφόρος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

1) Κύρου Νικόλαος (Πρόεδρος), 2) Στυλιανού Λιάνα (Αντιπρόεδρος), 3) Βασιλείου Σωτήρης, 4) Σακλάς Ξενοκράτης, 5) Φραγκόπουλος Αντώνιος, 6) Βογιατζής Δημήτριος, 7) Μέσκος Γεώργιος, 8) Καμπουρόπουλος Μιχαήλ, 9) Χατζηβασιλειάδης Αντώνιος, 10) Βαταντζής Γεώργιος, 11) Καβάκη Δέσποινα, 12) Γρηγορόπουλος Αντώνιος, 13) Μπάμπος Νικόλαος, 14) Σπάρτσης Νικόλαος, 15) Μάρας Θωμάς.

(Αναπληρωματικά μέλη: 1) Τσάκνης Παναγιώτης, 8) Κάργα Ευαγγελία, 9) Ραφαήλ Πέτρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Ε.Τ.

1) Βαταντζή Αθηνά, 2) Τοπούζης Νικόλαος

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Ε.Τ.Α.Β.

1) Καρανάτσιος Ιωάννης, 2) Χατζηιωάννου Ιωάννης

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΝΑ.

1) Μπάτσαλας Αναστάσιος, 2) Τικίρης Παναγιώτης

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗ.Π.Ο.Ν.

1) Πλιάτσικας Ιωάννης, 2) Καραγιάννη Σουλτάνα

Επίσης, ορίστηκαν οι Επιτροπές του Δήμου οι οποίες προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΕΚΠΟΤΑ, Παραλαβής Έργων, Τεχνικών Έργων, Οικονομικών κ.ά).

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies