ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (25/9) το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα για την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Προτύπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) και των συνολικών επιχορηγήσεων από 2 Οκτωβρίου στις 30 Νοεμβρίου 2006. Ο κ. Καραμπατζός, τόνισε ότι οι διαδικασίες εκπόνησης του Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου μας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, υπάρχει ετοιμότητα και ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συσκέψεις με τους φορείς που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του προγράμματος. Επισήμανε ωστόσο ότι η παράταση που δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα συμβάλλει θετικά ώστε η μελέτη που έχει συνταχθεί με τη συνεργασία των φορέων, να συμπεριλάβει επιπλέον δράσεις και έργα με στόχο να εξασφαλιστούν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τη Νάουσα.

Επίσης, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε στο σώμα την προκήρυξη της δράσης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη μεταποίηση, στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους, που εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης της Αράπιτσας, όπου ο Δήμος συμμετέχει ως Συντονιστής φορέας της Τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.). Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα τελικοί δικαιούχοι είναι οι: Υφιστάμενες ή νέες υπό ίδρυση ΜΜΕ μεταποίησης, τουριστικές ΜΜΕ, υφιστάμενες ή υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ λοιπών κλάδων του τριτογενή τομέα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 1/11/2006 έως 10/1/2007. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος αφορά τις παρόχθιες ζώνες του ποταμού Αράπιτσας και οριοθετείται από τα σημεία και τις οδούς: Αριστοτέλους, Κοκκίνου, Παρόδων Στουμπάνων, Αγ. Νικολάου, Μπάλια, Παύλου Μελά, Ρήγα Φεραίου, Περδικάρη, Βύρωνος, συμπεριλαμβανόμενου τμήματος του Δημοτικού Πάρκου και του Δημοτικού οικοπέδου του πρώην εργοστασίου ΒΕΤΛΑΝΣ, ως τα όρια της Επαρχιακής Οδού Νάουσας-Σ.Σ. Νάουσας. Οι κατηγορίες ενισχύσεων-επιλέξιμων δαπανών αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις της μεταποίησης, του τουρισμού και λοιπών κλάδων του τριτογενούς τομέα πέραν του τουρισμού, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κυμαίνονται από 10.000 έως 165.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 60%. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλλουν την αίτησή τους στα καταστήματα των Τραπεζών:

Αγροτική Τράπεζα, Alfa Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης μόνο πληροφορίες δίνονται στο site (Ιστοσελίδα) του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr.

Παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου Ολοκλήρωση του

Κλειστού Κολυμβητηρίου στον Αγ. Νικόλαο

Ομόφωνα αποφασίσθηκε η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΗΣ ΑΒΕΤΕ. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων τόνισε ότι η παράταση ζητείται από την ΕΡΓΟΔΟΜΗ, εξαιτίας του γνωστού προβλήματος με την χρηματοδότηση του έργου από τη Γ.Γ.Α. και την καθυστέρηση πληρωμής του 5ου λογαριασμού ύψους 464.000 ευρώ, ο οποίος είχε κατατεθεί από τις 6/12/05. Ο κ. Καραμπατζός τόνισε ότι η προηγούμενη παράταση από 9/7/2005 σε 9/7/2006 δόθηκε και πάλι εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης (το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» και από τη ΓΓΑ μέσω του προγράμματος ΕΠΤΑ. Για τους λόγους αυτούς αποφασίσθηκε η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου από 9/7/2006 σε 9/7/2007.

Δημοπράτηση της Δράσης Συμβουλευτικής Στήριξης σε ανέργους άνδρες και γυναίκες και ΑμΕΑ του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικής Ανάπλασης Αράπιτσας- Ορισμός Εκπροσώπων για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Επιλογής ωφελούμενων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αράπιτσας-Προϋπολογισμός έργου 235.000 ευρώ.

Ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου με δημοπρασία και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού και αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας ύψους 235.000 ευρώ.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος είπε ότι η δράση περιλαμβάνει 5 προγράμματα κατάρτισης ανέργων και συγκεκριμένα : 1) Κατάρτιση στελεχών προβολής του παραδοσιακού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής, 2) Επιμόρφωση στελεχών διοίκησης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, 3) Κατάρτιση Εργατοτεχνικών για αναπλάσεις περιοχών, 4) Κατάρτιση ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντες-μετανάστες) με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, Κατάρτιση και 5) Συμβουλευτική στήριξη σε ανέργους άνδρες-γυναίκες και ΑμΕΑ. Ο κ. Καραμπατζός επισήμανε ότι, αυτή η δράση προσφέρει τις δυνατότητες σε ανέργους και κυρίως στους νέους μέσα από την επιμόρφωση-κατάρτιση να αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς οι οποίοι συνδέονται με την μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της πόλης.

Παραλαβή της Γεωτεχνικής Μελέτης για την

κατασκευή πεζογέφυρας στην Αράπιτσα.

Ομόφωνα έγινε αποδεκτή η Γεωτεχνική Μελέτη και η Έρευνα πρανών της Αράπιτσας για την κατασκευή της πεζογέφυρας η οποία θα συνδέει το Δημοτικό Πάρκο με το χώρο της πρώην βιομηχανίας «Βέτλανς» και το πέτρινο κτίριο.

Διάθεση Καυσόξυλων στους Δημότες

Ομόφωνα αποφασίσθηκε η δωρεάν διάθεση στους Δημότες καυσόξυλων από το Δημοτικό Δάσος και από περιοχές που υπάρχουν κατακείμενα, υπόλοιπα υλοτομιών τις οποίες θα υποδείξει η δασική υπηρεσία. Η χορήγηση θα γίνεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα 20 εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα για το διάστημα από 27/9/06 έως 13/10/06. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος είπε ότι η επιτρεπόμενη ποσότητα αποληφθησόμενης ξυλείας θα είναι 3 τόνοι για κάθε οικογένεια, και θα δοθεί μόνο σε δημότες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα καυσόξυλα ως καύσιμη ύλη για τη θέρμανσή τους.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies