ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (31/7) το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Προ ημερήσιας διάταξης ψηφίσθηκε η εισήγηση Ψηφίσματος του Δημάρχου για τον πόλεμο στο Λίβανο, με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τον αποτροπιασμό και τη θλίψη του για την άδικη ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο, με αθώα θύματα αμάχους και παιδιά, καταδικάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρός και την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας και την Ε.Ε. για την ειρηνική επίλυση των διαφορών με την εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας

Ψηφίσθηκε το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός, χαρακτήρισε το ΠΚΣΑ πολύ σημαντικό για το μέλλον της Νάουσας, τονίζοντας ότι το σχέδιο αυτό αφορά ολοκληρωμένη παρέμβαση στη περιοχή της Νάουσας, με στόχο την αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Αναλυτικά στην εισήγησή του ο Δήμαρχος είπε:

«Η σημερινή απόφαση σε συνδυασμό με την εξέλιξη των Σ.Δ.Ι.Τ. είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον της Νάουσας. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.Ο. δημοσίευσε στις 21 Ιουνίου 2006 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία καλεί Εταιρικά Σχήματα να υποβάλουν έως τις 2 Οκτωβρίου "Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης" (Π.Κ.Σ.Α).

Τα Π.Κ.Σ.Α. είναι:

• Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις,

• σε ειδικές Περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα,

• οι οποίες σχεδιάζονται με τη συμμετοχή κοινωνικοοικονομικών Εταίρων,

• και επικεντρώνονται σε ένα ή περισσότερα Θέματα - προβλήματα της επιλεγμένης περιοχής,

• συνίστανται από πολυδιάστατες δέσμες δράσεων με σαφή χαρακτηριστικά καινοτομίας και

• υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο μέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων (global grants) υπό την ευθύνη "Φορέα Διαχείρισης Συνολικής Επιχορήγησης".

Αμέσως μόλις μάθαμε την εξέλιξη αυτή ξεκινήσαμε χωρίς καθυστέρηση να εργαζόμαστε δραστήρια με στόχο την κατάρτιση ενός Πρότυπου και Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης της ταλανιζόμενης από την αποβιομηχάνιση πόλης μας.

Επισκεφθήκαμε τη Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας για καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και των διαδικασιών και ο Δήμος –στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου- ξεκίνησε διεργασίες για τη συγκρότηση ενός ουσιαστικού Εταιρικού Σχήματος. Ακόμη, ο Δήμαρχος έκανε προσωπικά παράσταση- εισήγηση για το θέμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην Βέροια.

Έχουμε ήδη συγκεντρώσει χρήσιμο υλικό από προηγηθέντα έργα και προσπάθειες του Δήμου, όπως:

η Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Αράπιτσας, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικού Χώρου Ανατολικού Βερμίου και η Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης που υλοποιούμε στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας, καθώς και οι δράσεις που ολοκληρώνουμε στην Κ.Π. Leader+.

Έχουμε όμως και παράδοση ως Δημοτική Αρχή στην ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και στην υποστήριξη της εφαρμογής τους με διαρκή αναπροσαρμογή (re-engineering) των οργανωτικών μας δυνατοτήτων:

Πέραν των προηγουμένων παρεμβάσεων έχουμε δρομολογήσει (μέσω χρηματοδότησης 260.000€ του ΥΠΕΣΔΑ) την αξιοποίηση του ιδιόκτητου πλέον κατά 100% Δημοτικού Δάσους των 72.000 στρεμμάτων και των υποδομών του μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, οι προσφορές κατατέθηκαν στις 24 Ιουλίου και αναμένεται ο ανάδοχος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την προσυμβατική διαδικασία) και έχουμε εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» τόσο την υλοποίηση καινοτομικού Μητροπολιτικού Δικτύου Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (580.000€), η δημοπράτηση του οποίου επίκειται σύντομα, όσο και την εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου μας (220.000€) το οποίο θα είναι χρησιμότατο εργαλείο Λήψης Επιχειρησιακών Αποφάσεων και όχι μόνο. Οι εξελίξεις αυτές των δράσεων νέων τεχνολογιών σε συνέργια με το Πανεπιστημιακό Τμήμα της Νάουσας – Διοίκηση Τεχνολογιών, γνωστικό αντικείμενο που εμείς ως Δημοτική Αρχή καταφέραμε να φέρουμε στην πόλη μας- είναι στην σωστή κατεύθυνση.

Η Νάουσα, γνωστή επί δεκαετίες ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της χώρας στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, βρίσκεται εδώ και πάνω από μια δεκαπενταετία στη δίνη της ραγδαίας αποβιομηχάνισης, η οποία προκαλείται από την αλλαγή της θέσης και του ρόλου της χώρας μας στο -παγκοσμιοποιημένο πλέον- παραγωγικό τοπίο.

Η Πολιτεία και οι τοπικοί φορείς, με πρωτοστάτη το Δήμο της πόλης, καταβάλουμε εργώδεις προσπάθειες για την άμβλυνση των συνεπειών της ανεργίας και την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που αυτή γεννά. Η ανακοινωθείσα –από τον Φεβρουάριο του 2006- από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της Νάουσας αναμένεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά.

Εν τούτοις, όλα αυτά ανακουφίζουν την πίεση και, επιτρέψτε μου να πω, αντιμετωπίζουν αμυντικά το πρόβλημα, οι συνέπειες του οποίου θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους και να απασχολούν την Πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Εκτός εάν υπάρξει ριζική και επιθετική απάντησή μας στην πρόκληση. Και Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ αλλά κυρίως προς την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και άλλων υπηρεσιών.

Τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι πολλά και από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος (ορεινός όγκος Βερμίου, δύο χιονοδρομικά κέντρα, Άλσος Αγίου Νικολάου και το πανέμορφο φαράγγι της Αράπιτσας) και από πλευράς μακραίωνης πολιτισμικής παράδοσης (Πολυδύναμο κέντρο πολιτισμού στη Σχολή Αριστοτέλους-, αρχαιολογικοί χώροι, μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, παραδοσιακό τραγούδι, δρώμενα- Αποκριά κλπ) αλλά και πρόσφατων ανθρώπινων έργων (απόθεμα βιομηχανικών κτιρίων, αξιόλογες γειτονιές κλπ). Εν τούτοις απαιτείται μια σφαιρική -ολοκληρωμένη- αντιμετώπιση και έργα για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ τα οποία θα φέρουν τη νέα άνθιση.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να καταδικάσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με την εξειδίκευση, την επιχειρηματικότητα και την προοδευτικότητά τους υπήρξαν πρωταγωνιστές της μεταπολεμικής ανάπτυξης της χώρας. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν είναι λύση τα γιατροσόφια των -όποιας μορφής- κρατικών επιδομάτων.

Πρέπει να βρούμε και να εφαρμόσουμε ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ για την κινητοποίηση και επαναδραστηριοποίηση του αποδεδειγμένα ικανού τοπικού πληθυσμού, την απεμπλοκή του ιδιωτικού παράγοντα από τον κρατικό προστατευτισμό και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με στόχο την επαναφορά της Νάουσας στις πρότυπες αναπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Στο παραπάνω πλαίσιο είναι επιβεβλημένη η από πλευράς της δημοτικής αρχής ανάληψη πρωτοβουλιών όπως η διεκδίκηση και εν συνεχεία υλοποίηση μιας πολυδιάστατης και πολυτομεακής ολοκληρωμένης παρέμβασης. Το «Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης της Νάουσας», ένα είδος τοπικού Π.Ε.Π., μπορεί να αποδειχθεί το κρίσιμο μέσο για την επίτευξη του στόχου της τοπικής ανάπτυξης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την αξιολόγησή τους θα επιλεγούν εκείνα τα σχέδια που προωθούν τις πλέον καινοτόμες, ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες και θα ενταχθούν στα νέα Μέτρα του παρόντος Γ' Κ.Π.Σ. (Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας) για χρηματοδότηση των δράσεων ωρίμανσης των έργων που θα προτείνουν. Πέραν τούτου θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό αντίστοιχων δράσεων και δομών της Δ' Προγραμματικής Περιόδου ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για κατά προτεραιότητα ένταξή τους προς υλοποίηση στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων 2007-13. Επίσης, κατά τους όρους της προκήρυξης, οι τελικώς συμμετέχοντες φορείς και ο Δήμος πρόκειται να συνυπογράψουν ένα «Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας» στο οποίο θα δεσμεύονται για:

 τη μορφή και τη σύνθεση του Εταιρικού Σχήματος,

 τον ορισμό του Συντονιστή Εταίρου τον οποίο θα εξουσιοδοτούν για την υποβολή της πρότασης, την επικοινωνία με την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και τη μέριμνα /εποπτεία εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης έργων,

 το περιεχόμενο του Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθεί,

 το ρόλο και τις υποχρεώσεις του κάθε εταίρου, τόσο σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου όσο και με τον τρόπο λήψης αποφάσεων του εταιρικού σχήματος.

Ο Δήμος Νάουσας, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία και διαθέτοντας την αναγκαία εμπειρία και επαρκές διοικητικό προσωπικό για την εξασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού κατά την υποβολή του Π.Κ.Σ.Α., καθώς και το απαιτούμενο, κατάλληλο και ικανό επιστημονικό προσωπικό, ειδικοτήτων αντίστοιχων με τη φύση των δράσεων που αναλαμβάνει ο ίδιος να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Π.Κ.Σ.Α., θα είναι ο Συντονιστής της πρωτοβουλίας.

Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 1) Να ανταποκριθεί ενεργά ο Δήμος Νάουσας στην από 21 Ιουνίου 2006 προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, 2) Να πραγματοποιήσει, ως Συντονιστής Εταίρος, τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύσταση Εταιρικού Σχήματος και, μετά τη σύστασή του σε συνεργασία με αυτό, την εκπόνηση «Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης Νάουσας», την εμπρόθεσμη υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες και την υποστήριξή του έως και την επίτευξη ένταξης, 3) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να υπογράψει Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας με τους φορείς που τελικώς θα συμμετάσχουν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης».

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies