Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, υποδομές για καθαρές μεταφορές του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

Τίτλος

Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, υποδομές για καθαρές μεταφορές του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Προϋπολογισμός

101.759,36 ευρώ

Ημ. έγκρισης

31/08/2018

Ημ. έναρξης

6/5/2019

Ημ. λήξης

5/12/2019

Πρόγραμμα

Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020

Άξονας

04- Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 04e Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Ειδικός στόχος

04ε1: Προώθησης της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δράση

04E2: Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης

Ταμεία συγχρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σύντομη περιγραφή

Η πράξη αφορά στην προμήθεια και λειτουργία για κοινόχρηστη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στόχος είναι η πιλοτική λειτουργία μέσων καθαρών μεταφορών ώστε να αναπτυχθεί συνείδηση βιώσιμων μεταφορών τόσο στις Υπηρεσίες του Δήμου όσο και στους πολίτες/επισκέπτες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να γενικευτούν αυτοί οι τρόποι μετακίνησης ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στον οικισμό. Με τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώνεται σημαντικά ο θόρυβος/όχληση από την κίνηση των οχημάτων και μηδενίζονται οι αέριοι ρύποι.

 

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα (μηδενική όχληση και αέριοι ρύποι) έχουν ως στόχο τη γνωριμία του πολίτη με αυτό το μέσο κίνησης ώστε στο μέλλον να γενικευτεί η χρήση του στον οικισμό. Λόγω των σημαντικών κλίσεων, η χρήση συμβατικών ποδηλάτων από την πλειονότητα των κατοίκων/επισκεπτών κρίθηκε μη εφικτή.

 

Η πράξη αποτελείται από 2 υποέργα.

Υποέργο 1: Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης: περιλαμβάνει την αγορά 2 μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων τα οποία θα είναι για κοινόχρηστη χρήση από τις Υπηρεσίες του Δήμου, Δημότες και Επισκέπτες της Νάουσας και την προμήθεια και εγκατάσταση 2 σταθμών ημιταχείας φόρτισης - για έως 2 έως 4 ηλεκτρικά αυτοκίνητα η κάθε μία - που θα τοποθετηθούν εντός της Περιοχής Εφαρμογής. Τα αυτοκίνητα θα μπορούν να τα μισθώνουν Δημότες αλλά και Επισκέπτες της Νάουσας χρησιμοποιώντας την «Κάρτα Δημότη/Επισκέπτη» η οποία και θα ενεργοποιεί το όχημα. Τα οχήματα θα φέρουν σύστημα GPS και θα παρακολουθούνται από το «Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Δημοτικών Οχημάτων»

 

Υποέργο 2: Προμήθεια ηλεκτρικών κοινοχρήστων ποδηλάτων. Περιγραφή: περιλαμβάνει την αγορά 20 ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς σταθμούς φόρτισης. Όλα τα ποδήλατα θα είναι για κοινόχρηστη χρήση από Δημότες και Επισκέπτες της Νάουσας και θα μισθώνονται μέσω ειδικής εφαρμογής (mobile app) για smartphone η οποία θα διατίθεται δωρεάν από το Δήμο. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα φέρουν αντισκωριακή, αντιβανδαλιστική και αντικλεπτική προστασία, ειδικό σύστημα ηλεκτρονικού κλειδώματος, και GPS και θα παρακολουθούνται από το «Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Δημοτικών Οχημάτων».

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies