Ανοικτός, Ηλεκτρονικός, Δημόσιος Διαγωνισμός « Εγκατάστασης συστήματος αντλιοστασίου με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης τοπικής κοινότητας Επισκοπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266 & φαξ 2332022620,email: deua17@otenet.gr)

θα προκηρύξει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την « Εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίου με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης τοπικής κοινότητας Επισκοπής » που είναι το Υποέργο 2 του έργου "  Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας"  

Η παρούσα σύμβαση εντάχθηκε στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS 5002907), που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  με Κωδ. Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ00810023 και από τους ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές στο επισυναπτόμενο.

 

 

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies