ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΔΡΥΟΣ ΚΛΠ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νάουσα          07-06-2018

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ.                10926

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Δημοτικών Δασών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΔΡΥΟΣ ΚΛΠ.

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 19η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

  1. 1.       6α, 6β, 6γ, 6δ       με λήμμα               1450 κ.μ. ξυλεία οξιάς, δρυός
  2. 2.       26α,26β, 26γ        με λήμμα               2050 κ.μ. ξυλεία οξιάς
  3. 3.       43α                         με λήμμα                 560 κ.μ. ξυλεία οξιάς δρυός, καστανιάς, φιλύρας
  4. 4.       Έκτακτη κάρπωση ξυλείας 86,32κ.μ. οξυάς και 4,97κ.μ. πεύκης

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 6α, 6β, 6γ, 6δ

για τη ξυλεία οξιάς, δρυός το ποσό των

28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

50 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 26α, 26β, 26γ

για τη ξυλεία οξιάς το ποσό των

30 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

37 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 43α

για τη ξυλεία οξιάς, δρυός, καστανιάς, φιλύρας το ποσό των

30 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα οξυάς-δρυός-γαύρου

16 € ανά χ.κ.μ για τα καυσόξυλα καστανιάς-φλαμουριάς

65 € ανά κ.μ για τα καπρούλια καστανιάς μήκους 1,50μ. μέχρι 3,00μ.

70 € ανά κ.μ για τα καπρούλια καστανιάς μήκους 3,00μ. μέχρι 5,00μ.

37 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια οξυάς Α’

36 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια οξυάς Β’

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια καστανιάς-φλαμουριάς

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία όλων των ειδών οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Δ΄ ΟΜΑΔΑ

Για την ξυλεία της έκτακτης κάρπωσης ορίσθηκε:

για τη ξυλεία οξιάς, το ποσό των

30 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

για τη ξυλεία πεύκης, το ποσό των

12 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα (για την Α΄, Β΄, Γ΄ ομάδα) και το ποσό των 300€ για την Δ΄ ομάδα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)    Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.

2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.

3)    Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

4)    Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

5)    Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.

6)    Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 26/06/2018 την ίδια μέρα και ώρα.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies