Ανάρτηση σε πίνακα - δημοσίευση Σχεδίου-σκαριφήματος επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Επισκοπή

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάουσα 12/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 26490
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δημ. Βλάχου 30
Ταχ. Κώδ. : 59 200
Πληροφ.   : Παλαιάς Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2332020342

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση σε πίνακα - δημοσίευση Σχεδίου-σκαριφήματος επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άδειας εκτέλεσης εργασιών


ΣΧΕΤ.: H υπ' αριθμ. πρωτ. 26490/ 10-11-2017 αίτηση
Kατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.1β., της ΚΥΑ 725/23 (ΦΕΚ 5/ Β' / 5-1-2012):«Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης»


Και έπειτα από


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (NGAVectoring Α/Κ Επισκοπής)


Δημοσιεύουμε το σχετικό σκαρίφημα.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κυριακίδης Παύλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

με Α β'

 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

 1.   Εγκατάσταση καμπινών ως εξής:

Τοποθέτηση τριών (3) καμπινών, μαζί με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους όπου δεν υπάρχει υφιστάμενο, ως το συνημμένο σχέδιο.

 

α/α

ΚΑΜΠΙΝΑ

ΟΔΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ

ΤΥΠΟΣ

1

104

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (οικισμός Μαρίνα)

 

Γ3

2

105

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  (οικισμός Μαρίνα)

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Γ2R

3

C-901

ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ  (μεταξύ Επισκοπής - Μαρίνας)

 

Γ4

 

Σύμφωνα με την 528/075/23-6-2009 άρθρο 5, παράγραφος 2.5 (ΦΕΚ 1375 Β`/10-07-2009), απόφαση της  Ε.Ε.Τ.Τ., η τοποθέτηση των παραπάνω καμπινών εντάσσονται στην πραγματοποίηση έργων αναβάθμισης δικτύου, και τα τέλη διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν).

 2.  Εμπλουτισμός δικτύου μέσω υφιστάμενων φρεατίων και σωληνώσεων (χωρίς εκσκαφή)

ως τα συνημμένα σχέδια (μπλε όδευση με κόκκινη επισημείωση)

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies