ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1 2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

              ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

Κατά των αναρτημένων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ενστάσεις στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την ανάρτησή τους, δηλαδή μέχρι και τη Πέμπτη  27 Ιουλίου 2017.

 

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο είκοσι  ευρώ  ( 20 )  €.

 

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies