ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρχή της συνεδρίασης και προ ημερήσιας, συζητήθηκαν η άδεια δημοπράτησης του έργου της αποχέτευσης στο δημ. διαμέρισμα Στενημάχου προϋπολογισμού 150.000€ και η προμήθεια από το Δήμο τριαξονικού φορτηγού προϋπολογισμού 55.000€. Ο κ. Καραμπατζός, είπε ότι πρόκειται για δύο έργα ενταγμένα στο πρόγραμμα «Θησέας», για τα οποία από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας έχουν δοθεί οι άδειες για τη δημοπράτησή τους και ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει τα έργα και τις σχετικές τυπικές διαδικασίες.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδιαφέρον Γερμανικής Εταιρίας να επενδύσει στην περιοχή της Νάουσας αλλά και για την έλλειψη ΒΕ.ΠΕ. ο Δήμαρχος τόνισε ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κάποιο συγκεκριμένο αίτημα της εταιρίας στο Δήμο Νάουσας και διευκρίνισε ότι έχουν γίνει μόνο συζητήσεις και ανεπίσημες επαφές με τους εκπροσώπους της εταιρίας. Επισήμανε όμως ότι, «κάτι τέτοιο είναι παρά πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης γι’ αυτό θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει η επένδυση στη Νάουσα». Οι επενδυτές, σημείωσε ο Δήμαρχος, αναζητούν έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων και ότι στην ενδεδειγμένη περιοχή του δημ. διαμερίσματος Στενημάχου, υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες μικρής έκτασης, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τη δημιουργία της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας. Επίσης, ο κ Καραμπατζός ανέφερε ότι για το ίδιο ζήτημα έγινε επιτόπου διερεύνηση της περιοχής, μαζί με τον πρόεδρο του Δ.Δ. Στενημάχου κ. Κελέσμητο, τον εκπρόσωπο της Γερμανικής Εταιρίας κ. Ν. Παππά και το Δικηγόρο κ. Τ. Βαλσαμίδη.

Σχετικά με τη ΒΕ.ΠΕ., ο κ. Καραμπατζός είπε ότι, το θέμα απασχόλησε και απασχολεί τη δημοτική αρχή, θυμίζοντας ότι από το περασμένο Φεβρουάριο για το ίδιο θέμα διατύπωσε τις θέσεις του, με επιστολή η οποία δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα. Ο Δήμαρχος είπε ότι, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 2545/95 απαιτεί τη σύσταση ειδικού ΦΟΡΕΑ Β.Ε.ΠΕ, ο οποίος θα πρέπει να έχει απαραίτητα τη μορφή Α.Ε. στην οποία να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Ακόμα, ότι απαιτείται ο φορέας ΒΕ.ΠΕ. να διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις, να εξασφαλίσει με αγορά την απαιτούμενη εδαφική έκταση, να έχει μετοχικό κεφάλαιο το οποίο να μην είναι κάτω του 10% του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές μελέτες κλπ. Επίσης, ο κ. Καραμπατζός τόνισε ότι, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εκπονήσει Μελέτη Προσανατολισμού που έγινε το 2004, για την ίδρυση νέων ΒΕ.ΠΕ. εθνικής εμβέλειας, με εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των περιοχών της χώρας όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τέτοιες. Η Μελέτη αυτή προκρίνει τις περιοχές Ν. Αττικής, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Βοιωτίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Κορινθίας, Ν. Λάρισας, Ν. Ηρακλείου και Ν. Ιωαννίνων. Όλες αυτές οι περιοχές είναι λιμάνια ή πρωτεύουσες περιφερειών ή περιοχές που αποτελούν μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα της χώρας. Από την παρουσίαση αυτή της μελέτης και σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα τη δράση «δημιουργία νέων Β.Ε.ΠΕ. εθνικής εμβέλειας» που επιδοτείται με 40% προκύπτει ότι όχι μόνο η Νάουσα άλλα ούτε και ολόκληρος ο Νομός Ημαθίας είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση. Η ίδια μελέτη σε σχέση με την Ημαθία και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (ορεινότητα, ζήτηση ίδρυσης νέων μεταποιητικών μονάδων κλπ.) μελετά προς αξιολόγηση τις περιοχές που βρίσκονται στα πεδινά του Νομού και ειδικότερα τους Δήμους Πλατέως Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Απ. Παύλου, Δοβρά, Ειρηνούπολης, Ανθεμίων, αφήνοντας έξω τη Νάουσα αλλά και την πρωτεύουσα του Νομού, Βέροια. Και φυσικά στην τελική αξιολόγηση, όπως προαναφέρθηκε δεν εγκρίνεται καμιά περιοχή του Ν. Ημαθίας.

Ο Δήμαρχος κλείνοντας είπε ότι, "ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η προοπτική δημιουργίας «Τεχνόπολης», δηλ. Β.Ε.ΠΕ. επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, γιατί θεωρώ ότι μπορεί μεσοπρόθεσμα να συνδεθεί με το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το οποίο λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2004 στην πόλη μας και το γνωστικό αντικείμενό του αφορά την υψηλή τεχνολογία. Πιστεύω ότι μια τέτοια πρωτοβουλία ανοίγει νέους ορίζοντες για τον τόπο μας, συνδέοντας ουσιαστικά την επιστημονική γνώση με την παραγωγική διαδικασία".

Εγκρίθηκε η Β΄ φάση της μελέτης «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ανάπτυξης Οικισμού Αρκοχωρίου»

Εγκρίθηκε η β΄ φάση της μελέτης «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ανάπτυξης Οικισμού Αρκοχωρίου». Στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος κ. Ίλια Ιωσηφίδου, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο γιατί, για πρώτη φορά γίνεται η αποτύπωση του παραδοσιακού οικισμού, καταγράφονται οι ιδιοκτησίες και οι κοινόχρηστοι χώροι του Δημ. Διαμερίσματος Αρκοχωρίου. Ακόμη, η κ. Ιωσηφίδου είπε ότι, η μελέτη περιλαμβάνει προτάσεις για τους όρους δόμησης, αξιολογεί την αρχιτεκτονική των κτιρίων και τις χρήσεις χώρων, μελετά τις κυκλοφοριακές συνθήκες-ρυθμίσεις και προτείνει αναπλάσεις με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε ο οικισμός διατηρώντας το παραδοσιακό χαρακτηρισμό του, να αναπτυχθεί λειτουργικά και αισθητικά. Ακολούθησε η παρουσίαση της μελέτης από την Αρχιτέκτονα-Μηχανικό κα. Αναστασία Πάπαρη, υπεύθυνη για την εκπόνηση της μελέτης προϋπολογισμού 21.240 €, η οποία χρηματοδοτείται από το Ο.Π.Α.Α.Χ. Ανατ. Βερμίου.

Έγκριση Τεχνικών Δελτίων Έργων του Προγράμματος της Αράπιτσας

Ομόφωνα, εγκρίθηκαν τα Τεχνικά Δελτία Έργων τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ανάπλασης της Αράπιτσας. Ειδικότερα τα έργα είναι: α) διαμορφώσεις φυσικών διαδρομών εντός της κοίτης του ποταμού, β) προσόψεις παραδοσιακών κτιρίων κατά μήκος του αστικού μετώπου, γ) αναστύλωση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου υδρόμυλου Μάκη, δ) επεμβάσεις στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίων Πάντων, ε) Διαμορφώσεις στην περιοχή του Δημοτικού Πάρκου και στον υπαίθριο χώρο του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος «Βέτλανς».

Ανάθεση στατικής μελέτης για την κατασκευή στεγάστρου νέων κερκίδων στο Δ.Α.Κ.

Εγκρίθηκε η ανάθεση της στατικής μελέτης για την κατασκευή στεγάστρου στις νέες κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου. Η Αντιδήμαρχος κ. Ίλια Ιωσηφίδου στην εισήγησή της είπε ότι, η κατασκευή του στεγάστρου θα είναι μια σύγχρονη κατασκευή η οποία θα συμπληρώσει το έργο στις νέες κερκίδες του σταδίου της πόλης μας.

Άλλες αποφάσεις

Εγκρίθηκε η εκτύπωση εντύπων του Δήμου για θέματα ποιότητας ζωής, με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθαριότητα, μεσημβρινή αποκομιδή απορριμμάτων, Τηλ. Γραμμή 21.111 για την εξυπηρέτηση των δημοτών και ανακύκλωση απορριμμάτων). Επίσης, εγκρίθηκε η αεροφωτογράφηση περιοχής Δήμου Νάουσας, με σκοπό το φωτογραφικό υλικό (δημοτικό δάσος, άλσος Αγ. Νικολάου, Χ.Κ. Πηγάδια, Μπαλκόνι, Ντορντόπολη, Αρκοχώρι, Σχ. Αριστοτέλους κλπ.) να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση έργων, την προβολή του Δήμου, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων στο Δημοτικό Δάσος. Επίσης, οι αεροφωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό υλικό για την κατασκευή ειδικής μακέτας στην οποία θα παρουσιάζεται ανάγλυφα και τρισδιάστατα το δημοτικό δάσος, η πόλη της Νάουσας και τα δημοτικά διαμερίσματα.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies