Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού απορριμμάτων Δήμου Νάουσας και Περιφερειακής Ενότητας Hμαθίας.

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.476.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η διάρκεια της πράξης (ο χρόνος παράδοσης των ειδών) ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

 Η συνολική πράξη διαιρείται σε τρία διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, ως εξής :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 1: Εξοπλισμός Μεταφόρτωσης Σύμμεικτων Απορριμμάτων

360.000

ΤΜΗΜΑ 2: Εξοπλισμός Τεμαχισμού Ογκωδών & Πράσινων Απορριμμάτων

600.000

ΤΜΗΜΑ 3: Μηχάνημα έργου

240.000

ΣΥΝΟΛΟ

1.200.000

ΦΠΑ (23%) (επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε ομάδα)

276.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.476.000,00

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οσοι απο τους  υποφηφίους συμμετεχοντες επιλέξουν να παραλάβουν το τεύχος του διαγωνισμού απο τον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.naoussa.gr οφείλουν να συμπληρώσουν το σχετικό συνημμένο έντυπο "Στοιχεία Συμμετεχόντων.docx" και να το αποστείλουν σε μια απο τις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

vatantzi@naoussa.gr

lapavitsas@naoussa.gr

mpatianis@naoussa.gr

 

Συνημμένα αρχεία:

---ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ.pdf

---ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ.pdf

---Στοιχεία Συμμετεχόντων.docx

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies