ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ξεκίνησε στο Κ.Ε.Π. Νάουσας η υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή της εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Νάουσας, η οποία θα δοθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, που εκδόθηκε στις 20-9-2013. Η εισοδηματική ενίσχυση αφορά οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεΐκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.     

Διευκρινίζεται ότι, δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης στο Δήμο Νάουσας είναι οι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας (δηλ. πόλη της Νάουσας και των ορεινών κοινοτήτων Αρκοχωρίου, Γιαννακοχωρίου,  Ροδοχωρίου και Στενημάχου).

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως,

β) σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ ποσού  3.000- 4.700 ευρώ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους είναι τα εξής: 

  • αίτηση δικαιούχου,
  • βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η.,
  • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος
  • υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986)  

 

 Πληροφορίες: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Νάουσας (Κ.Ε.Π. Νάουσας), τηλ. 23323 50020.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies