ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡOMHΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                                                                                                                            

Νάουσα, 7-10-2013

Αρ.πρωτ.34743

                                                                                                                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡOMHΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος  Nάουσας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων  του Δήμου Νάουσας,  προϋπολογισμού 26.568,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα  Νάουσας  που βρίσκεται στην οδό  Δημαρχίας με αριθμό 30 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Tετάρτη 16 Οκτωβρίου  2013  και ώρα 10.00΄ μέχρι 10.30΄π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή, εμπορία και διάθεση ελαστικών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.328,40 ευρώ.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.:23323-50367, 23323-50328. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος.

 Ο Δήμαρχος

 Καραμπατζός Αναστάσιος

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies